Lista de probleme 651

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se consideră un arbore binar în care nodurile memorează numere naturale nenule. Să se determine cele mai mici valori număr prim din subarborii stâng și drept ai rădăcinii.

#757 BiMax

Se consideră un arbore binar în care nodurile memorează numere naturale nenule. Să se determine valorile maxime din subarborii stâng și drept ai rădăcinii.

#756 NrNod

Se consideră un arbore binar în care nodurile memorează numere naturale nenule. Să se determine câte noduri din arbore au un singur descendent direct.

Se consideră un arbore binar în care nodurile memorează numere naturale nenule. Să se afișeze valorile memorate în arbore în urma parcurgerii în postordine.

Se consideră un arbore binar în care nodurile memorează numere naturale nenule. Să se afișeze valorile memorate în arbore în urma parcurgerii în inordine.

Se consideră un arbore binar în care nodurile memorează numere naturale nenule. Să se afișeze valorile memorate în subarborele stâng al rădăcinii în urma parcurgerii în preordine.

Se consideră un arbore binar alocat dinamic în care nodurile memorează numere naturale nenule. Să se determine valorile memorate în descendenții direcți ai rădăcinii arborelui.

#744 Rec

După strălucita victorie de la Austerlitz împotriva coaliţiei ruso-austriece, împăratul Napoleon Bonaparte doreşte să recompenseze N generali care s-au remarcat în luptă. Pentru aceasta, el dispune de o sumă în franci de valoare S. La festivităţile dedicate victoriei, cei N generali vor fi aliniaţi în ordinea descrescătoare a meritelor lor pe câmpul de luptă şi împăratul îi va chema pentru înmânarea recompensei în această ordine.

Bonaparte doreşte să împartă întreaga sumă astfel încât generalul cel mai merituos să primească suma cea mai mare şi oricare alt general să primească o sumă cel mult egală cu a generalului care a fost premiat anterior. De asemenea, generalul cu cel mai mic premiu nu trebuie să primească mai puţin de F franci.

Determinaţi numărul de variante distincte de acordare a recompenselor de către împăratul Napoleon.

#738 Left

Se dau L şi C două numere naturale şi o matrice cu L linii şi C coloane având elementele numere întregi. Trebuie alese elemente care să respecte următoarele proprietăţi:

  • de pe fiecare linie se alege o secvenţă de elemente aflate pe coloane cu indici consecutivi, începând cu elementul de pe prima coloană;
  • pentru orice două linii consecutive, lungimile secvenţelor alese trebuie să difere prin 1 sau să fie egale;
  • nu trebuie să existe 3 linii consecutive pentru care lungimile secvenţelor alese să fie egale, sau să fie în ordine strict crescătoare sau strict descrescătoare;

Se cere să se facă o alegere a secvenţelor de pe fiecare linie a matricei respectând restricţiile precizate, astfel încât însumând elementele acestora să se obţină suma maximă posibilă.

#723 Fibo

Maria este pasionată de matematică. Ea este interesată în special elementele şirului Fibonacci şi vrea să studieze proprietăţile elementelor acestui şir. De curând a scris elementele Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, … şi a observat că un element, numărul 5, poate fi scris ca sumă de alte două numere Fibonacci ridicate la pătrat, 5=12+22, iar alt număr Fibonacci, numărul 144, poate fi scris ca diferenţă a altor două numere Fibonacci ridicate la pătrat, 144=132-52.

Maria a fost încântată de rezultatele pe care le-a obţinut şi ar dori să mai găsească şi alte elemente ale şirului care se pot scrie ca sumă sau ca diferenţă de alte două numere Fibonacci ridicate la pătrat.

Ajutaţi-o pe Maria, să decidă despre un element Fibonacci oarecare dacă se poate scrie ca sumă sau diferenţă de două numere Fibonacci distincte ridicate la pătrat. Datorită valorilor mari ale numerelor Fibonacci se cere restul împărţirii lor la 46337.

Lot Juniori, Focsani, 2010