Lista de probleme 505

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dă un număr natural nenul n. Să se determine toate modalităţile distincte de descompunere a numărului n în sumă de 3 şi 5.

Se dă un număr natural n şi o mulţime cu m elemente, numere naturale nenule. Determinaţi, în ordine lexicografică, toate modalităţile de a-l scrie pe n ca sumă de termeni din acea mulţime.

Se dă un număr natural n şi un interval [a,b]. Determinaţi, în ordine lexicografică, toate modalităţile de a-l scrie pe n ca sumă de numere naturale din intervalul [a,b].

Se dă un număr natural n. Determinaţi, în ordine lexicografică, toate modalităţile de a-l scrie pe n ca sumă de numere naturale.

Se dă un număr natural n. Determinaţi, în ordine lexicografică, toate modalităţile de a-l scrie pe n ca sumă de numere naturale distincte.

Se dă un număr natural n şi un număr m. Determinaţi, în ordine lexicografică, toate modalităţile de a-l scrie pe n ca sumă de cel puţin m numere naturale distincte.

Se dă o matrice pătratică cu n lini şi n coloane şi elemente numere naturale distincte. Determinaţi cea mai mare sumă a n elemente din matrice, cu proprietatea că oricare două elemente se află pe linii şi coloane distincte.

#19 BFS

Se consideră un graf neorientat cu n vârfuri și m muchii și un vârf cunoscut X. Să se afişeze vârfurile vizitate în urma parcurgerii în lățime a grafului pornind din vârful X.

Se citeşte un număr natural nenul n. Să se afişeze, în ordine invers lexicografică, permutările mulţimii {1,2,..,n}.

#146 graph

Călinuţa tocmai a găsit o foaie de hârtie pe care este desenat un graf orientat aciclic cu N noduri şi M arce, fiecare arc având o distanţă de valoare întreagă.

Dându-se N, M şi cele M arce cu distanţele dintre ele, trebuie să calculaţi pentru Călinuţa distanţa minimă dintre fiecare două noduri.