Lista de probleme 607

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dă vectorul de tați al unui arbore cu rădăcină cu n noduri și un nod k. Determinați drumul de la rădăcina arborelui la nodul k.

Se dă vectorul de tați al unui arbore cu rădăcină cu n noduri și un nod k. Determinați drumul de la nodul k la rădăcina arborelui.

Se dă vectorul de tați al unui arbore cu rădăcină cu n noduri și un nod k. Afișați, în ordine crescătoare, nodurile din subarborele cu rădăcina în k.

#640 NrFii

Se dă vectorul de tați al unui arbore cu rădăcină cu n noduri. Determinați nodul din arbore cu număr maxim de fii. Dacă în arbore sunt mai multe noduri cu număr maxim de fii, afișați-le pe toate, în ordine crescătoare.

Se dă vectorul de tați al unui arbore cu rădăcină cu n noduri. Determinați înălțimea arborelui.

Se dă vectorul de tați al unui arbore cu rădăcină cu n noduri și k noduri din arbore. Determinați pentru fiecare dintre cele k noduri nivelul pe care se află.

Se dă vectorul de tați al unui arbore cu rădăcină cu n noduri. Determinați rădăcina arborelui și frunzele acestuia.

Se dau cele n-1 muchii ale unui arbore cu n noduri și un nod k . Afișați vectorul de tați al arborelui cu rădăcina în k.

Alexandru dorește să devină expert în securitate, iar pentru aceasta s-a apucat să învete mai multe despre siguranța parolelor. El dorește să afle câte parole poate crea folosind a litere mici ale alfabetului englez și b litere mari ale alfabetului englez, c cifre si d caractere din mulțimea {!, @, #, $, %}. Totodată, el vrea să găsească parola cu numărul x în ordine lexicografică, formată din caracterele descrise mai sus.

Cunoscând a, b, c, d si x se cere:

a) A x-a parolă în ordine lexicografică, formată din caracterele menționate în enunț.
b) Numărul de parole diferite formate din caracterele menționate în enunț, modulo 666013.

#615 Gate

După ce a ajutat la conectarea oraşelor Nordemos şi Suderim, Negrimon s-a hotărât să-şi urmeze destinul şi să devină un programamon roşu. Pentru a-şi începe călătoria, este nevoit să părăsească Udobje Lurrak şi să treacă prin Sha’ar Azih, poarta magică de la ieşirea din oraşul Estumar. Această poartă se bazează pe un sistem de runix-uri aşezate în linie, numerotate de la 1 la N. Un runix este un pătrat pe care este înscrisă o literă mică, din mulţimea
unui alfabet restrâns, format din primele L litere ale alfabetului englez. Alfabetul restrâns este circular, astfel încât după ultima literă urmează prima, iar înainte de prima literă este ultima literă din alfabet.

În starea iniţială a sistemului, primul runix este setat pe litera a, al doilea runix este setat pe următoarea literă din alfabetul restrâns ş.a.m.d .

Când Negrimon ajunge la poartă, aceasta prinde viaţă şi se produce un şir de acţiuni de următorul tip:

1. Runix-ul cu numărul r împreună cu toate runix-urile din stânga se deplasează şi se separă de cele din dreapta (dacă există), formându-se astfel două grupuri independente (iniţial toate runix-urile formează un singur grup).
2. Toate runix-urile din grupul din care face parte runix-ul cu numărul r execută o schimbare de pas p. Aceasta constă în înlocuirea literei asociate cu următoarea a p-a literă din alfabet (p > 0) sau cu precedenta a (-p)-a literă din alfabet (p < 0). Datorită circularităţii alfabetului, oricât de mare ar fi p va exista o literă care să fie la
distanţa p faţă de litera actuală.
3. Negrimon primeşte o întrebare de tipul: pe ce literă este setat runix-ul cu numărul r?

Poarta se deschide dacă Negrimon răspunde corect la toate întrebările primite şi astfel își poate continua călătoria în Azih Lurrak.

Ajutaţi-l pe Negrimon să deschidă poarta.