Lista de probleme 526

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se citesc două numere naturale nenule n și m. Să se determine toate şirurile cu m elemente din mulţimea {1,2,..,n}, ordonate strict crescător, cu proprietatea că oricare două elemente consecutive în şir au diferenţa mai mică sau egală cu cu 2.

Se dă un număr natural nenul n. Să se determine toate modalităţile distincte de descompunere a numărului n în sumă de 3 şi 5.

Se dă un număr natural n şi o mulţime cu m elemente, numere naturale nenule. Determinaţi, în ordine lexicografică, toate modalităţile de a-l scrie pe n ca sumă de termeni din acea mulţime.

Se dă un număr natural n şi un interval [a,b]. Determinaţi, în ordine lexicografică, toate modalităţile de a-l scrie pe n ca sumă de numere naturale din intervalul [a,b].

Se dă un număr natural n. Determinaţi, în ordine lexicografică, toate modalităţile de a-l scrie pe n ca sumă de numere naturale.

Se dă un număr natural n. Determinaţi, în ordine lexicografică, toate modalităţile de a-l scrie pe n ca sumă de numere naturale distincte.

Se dă un număr natural n şi un număr m. Determinaţi, în ordine lexicografică, toate modalităţile de a-l scrie pe n ca sumă de cel puţin m numere naturale distincte.

Se dă o matrice pătratică cu n lini şi n coloane şi elemente numere naturale distincte. Determinaţi cea mai mare sumă a n elemente din matrice, cu proprietatea că oricare două elemente se află pe linii şi coloane distincte.

#19 BFS

Se consideră un graf neorientat cu n vârfuri și m muchii și un vârf cunoscut X. Să se afişeze vârfurile vizitate în urma parcurgerii în lățime a grafului pornind din vârful X.

Se citeşte un număr natural nenul n. Să se afişeze, în ordine invers lexicografică, permutările mulţimii {1,2,..,n}.