Lista de probleme 532

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

La un festival sunt programate n spectacole, pentru fiecare se cunoaşte momentul de început și momentul de sfârșit, exprimate prin numere naturale. Un spectator dorește să urmărească cât mai multe spectacole în întregime.

Determinați numărul maxim de spectacole care pot fi urmărite, fără ca acestea să se suprapună.

Generați toate șirurile de n paranteze rotunde care se închid corect.

Se dă o tablă dreptunghiulară formată din n linii și m coloane, definind n*m zone, unele dintre ele fiind libere, altele conținând obstacole. Într-o zonă precizată se află un șoarece care se poate deplasa pe tablă trecând din zona curentă în zona învecinată cu aceasta pe linie sau pe coloană. Scopul sau este să ajungă la o bucată de brânză aflată într-o zonă de asemenea precizată, fără a părăsi tabla, fără a trece prin zone care conțin obstacole și fără a trece de două ori prin aceeași zonă.

Determinați o modalitate prin care șoarecele poate să ajungă la bucata de brânză.

Se dă o tablă dreptunghiulară formată din n linii și m coloane, definind n*m zone, unele dintre ele fiind libere, altele conținând obstacole. În zona aflată la poziția is, js se află un șoarece care se poate deplasa pe tablă trecând din zona curentă în zona învecinată cu aceasta pe linie sau pe coloană. Scopul sau este să ajungă la o bucată de brânză aflată în zona de la poziția ib, jb, fără a părăsi tabla, fără a trece prin zone care conțin obstacole și fără a trece de două ori prin aceeași zonă.

Determinați câte modalități prin care șoarecele poate ajunge de la poziția inițială la cea a bucății de brânză există.

Să se determine o modalitate de parcurgere integrală a unei tablei de către un cal care se deplasează în maniera specifică calului de șah, astfel încât acesta să nu treacă de două ori prin aceeaşi poziţie.

#329 Bila

Se consideră o tablă de joc de formă dreptunghiulară, împărţită în n linii şi m coloane. Se obţin astfel n*m zone şi se cunoaște înălțimea fiecărei zone. La o poziție cunoscută – linia istart, coloana jstart se află o bilă care se poate deplasa pe o poziție vecină (sus, jos, stânga, dreapta) doar dacă înălțimea poziției vecine este strict mai mică decât înălțimea poziției curente.

Determinați numărul maxim de zone prin care poate să treacă bila pentru a ajunge pe una dintre marginile tablei de joc.

Se citesc două numere naturale nenule n și m. Să se determine toate şirurile cu m elemente din mulţimea {1,2,..,n}, ordonate strict crescător, cu proprietatea că oricare două elemente consecutive în şir au diferenţa mai mică sau egală cu cu 2.

Se dă un număr natural nenul n. Să se determine toate modalităţile distincte de descompunere a numărului n în sumă de 3 şi 5.

Se dă un număr natural n şi o mulţime cu m elemente, numere naturale nenule. Determinaţi, în ordine lexicografică, toate modalităţile de a-l scrie pe n ca sumă de termeni din acea mulţime.

Se dă un număr natural n şi un interval [a,b]. Determinaţi, în ordine lexicografică, toate modalităţile de a-l scrie pe n ca sumă de numere naturale din intervalul [a,b].