Lista de probleme 1284

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

Etichete

#2734 ElimRep

Se citește un șir cu n elemente, numere întregi. Să se șteargă elementele care se repetă care se repetă, păstrându-se doar primul de la stânga la dreapta.

Dându-se două culori valide (reprezentate fiecare prin câte 3 numere) și numărul n, calculați toate culorile prin care va trece prima pentru a deveni a doua.

Se organizează o excursie cu n participanți cu numere de ordine unice de la 1 la n. Sunt 3 mijloace de transport, să se determine dacă se pot aranja participanții astfel încat suma numerelor de ordine din cele 3 mașini să fie aceeași. Dacă da, se vor afișa pe câte o linie numerele de ordine în ordine crescătoare separate prin spații, altfel se afișează NU.

#2574 Val1

Se citeste n și m. Să se reprezinte următoarea diagramă în funcție de n și m, în care n reprezintă înălțimea, iar m numărul de valuri care compun diagrama. Diagrama este formată din caractere 0, interiorul și exteriorul valurilor sunt alcătuite din caractere _.

Se consideră o pădure ce conține n•m copaci aranjați pe n linii și m coloane în care s-a produs un incendiu. Pădurarii cunosc coordonatele x și y ale copacului de la care a izbucnit focul și modalitatea prin care acesta se extinde. Astfel, dacă un copac se aprinde într-o anumită zi, în ziua următoare se vor aprind copacii vecini cu acesta pe linie sau coloană care nu sunt încă afectați de incendiu.

Știind x și y, coordonatele inițiale ale focului și n și m, dimensiunile pădurii, ajutați pădurarii să determine numărul de zile după care va fi afectat fiecare copac al pădurii.

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un şir de numere naturale şi determină media aritmetică a celor prime.

Se consideră o pădure ce conține n•m copaci aranjați pe n linii și m coloane în care s-a produs un incendiu. Pădurarii cunosc coordonatele x și y ale copacului de la care a izbucnit focul și modalitatea prin care acesta se extinde. Astfel, dacă un copac se aprinde într-o anumită zi, în ziua următoare se vor aprind copacii vecini cu acesta pe linie sau coloană care nu sunt încă afectați de incendiu.

Știind x și y, coordonatele inițiale ale focului și n și m, dimensiunile pădurii, ajutați pădurarii să determine numărul minim de zile după care întreaga pădure va fi afectată.

#2843 Puteri6

Se dă un număr natural n (1≤n≤106 ), și un șir cu cel mult 1000000 de elemente, numere naturale de forma 10p (0≤p≤9). Se cere să se afișeze numărul care ar apărea pe poziția n în șirul ordonat crescător. Dacă șirul are mai puțin de n termeni, se afișează mesajul Nu exista.

Scrieţi un program care citește de la tastatură două numere naturale, m și n (2≤m≤20, 2≤n≤20), și construiește în memorie un tablou bidimensional A, cu m linii și n coloane, astfel încât parcurgându-l linie cu linie, de sus în jos, și fiecare linie de la stânga la dreapta, să se obțină șirul primelor n·m numere naturale, pare, care NU sunt divizibile cu 5, ordonat strict crescător.

Programul afişează pe ecran tabloul obținut, fiecare linie a tabloului pe câte o linie a ecranului, elementele de pe aceeași linie fiind separate prin câte un spațiu.

Numim secvență uniformă a unui șir de numere naturale un subșir al acestuia, format din termeni cu aceeași valoare, aflați pe poziții consecutive în șirul dat. Lungimea secvenței este egală cu numărul de termeni ai acesteia.

Se dă un șir de cel puțin două și cel mult 1000000 de numere naturale din intervalul [0,109]. În șir există cel puțin doi termeni egali pe poziții consecutive. Se cere să se determine o secvență uniformă de lungime maximă în șirul dat și să se afișeze pe lungimea acestei secvențe și termenii acesteia. Dacă sunt mai multe astfel de secvențe, se afișează doar termenii ultimei dintre acestea.