Lista de probleme 1391

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

O eprubetă plină cu apă cântărește a grame. În eprubetă se scufundă o monedă de b grame. În noua stare, eprubeta cântărește c grame. Să se determine densitatea metalului din care e confecționată moneda.

Se citesc două numere naturale a şi b, care au acelaşi număr de cifre. Scrieți un program pentru a construi şi afişa un număr natural c cu proprietatea că fiecare cifră a acestuia este partea întreagă a mediei aritmetice a cifrelor situate in aceleaşi poziţii in numerele a şi b.

Un tablou bidimensional cu număr impar de coloane este numit simetric faţă de coloana din mijloc dacă, pe fiecare linie a tabloului, elementele dispuse simetric faţă de elementul din mijloc al liniei respective au valori egale.

Scrieţi un program care citește de la tastatură două numere naturale, m și n (n impar), și elementele unui tablou bidimensional cu m linii și n coloane, numere naturale. Programul afișează pe ecran mesajul DA, dacă tabloul este simetric față de coloana din mijloc, sau mesajul NU în caz contrar.

#1383 Avioane

“Avioane pe hârtie” este un joc ce se joacă în doi, fiecare jucător având la dispoziţie o foaie de hârtie (de matematică) şi ceva de scris.

Dată fiind configuraţia caroiajului şi poziţiile loviturilor lansate de adversar, să se determine:

a. numărul total de avioane desenate în caroiaj;
b. numărul de avioane de fiecare tip;
c. numărul de avioane avariate, fără a fi doborâte;
d. numărul de avioane doborâte.

#3108 dss

Se dau N numere naturale s[1], s[2], …, s[N] și Q interogări de forma a b. Să se determine pentru fiecare interogare [a;b] numărul de subșiruri formate din elemente distincte ale secvenței s[a], s[a+1], s[a+2], …, s[b].

Lot Național Juniori 2019

#3091 pavele

Avem o suprafață dreptunghiulară pătratică de dimensiune n x n (n – impar). Colțul de dimensiune 1 x 1 din stânga-sus lipsește. Se dorește pavarea a cât mai mult din suprafața sa cu dale de dimensiune 1 x 2 (sau 2 x 1). Trebuie folosite cât mai multe dale și în plus, numărul de dale orizontale folosite trebuie să fie egal cu numărul de dale verticale folosite pentru pavare.

Lot Național Juniori 2019

#3087 lego

Crina și Rareș pornesc în călătoria imaginară spre Deva și pentru aceasta fiecare își construiește câte un autocar din piese de lego. Pentru a nu crea blocaje în trafic, intrarea autocarelor în oraș este gestionată de un semnal pe care este scris un număr natural S. Astfel, fiecare autocar ce ajunge în dreptul semnalului, trebuie să aștepte, un număr de minute egal cu valoarea absolută a diferenței dintre S și numărul de identificare al autocarului său.

1. Determinați numerele N1 și N2 astfel încât, autocarul fiecărui copil să aștepte cât mai puține minute la semnal.
2. Știind că autocarele celor doi copii au ajuns în același timp în fața semnalului, determinați numărul minim de minute de așteptare ale autocarului care va trece primul de semnal.

Cristi, deja familiarizat cu noțiunea de densitate de la orele de fizică, își propune să o studieze și din perspectiva informaticii. Astfel, el alege un șir de N numere naturale A[1], A[2], …, A[N] și își dorește să experimenteze. Să se calculeze, câte secvențe nevide, au proprietatea că raportul dintre numărul elementelor pare din cadrul secvenței și lungimea secvenței este exact D.

Lot Național Juniori 2019

#3085 fsecv

Se consideră un șir A format din N numere întregi, numerotate de la 1 la N. Numim secvență a șirului A orice succesiune de elemente consecutive din șir de forma A[i], A[i+1], …, A[j], cu 0 < i < j ≤ N. Fiind dat șirul A cu N numere întregi se cere să se răspundă la Q întrebări de forma: i j k (0 < i < j ≤ N). Pentru fiecare întrebare se cere să se determine câte numere din secvența A[i], …, A[j] au frecvența de apariții egală cu k.

Pe un cerc sunt așezate echidistant N puncte, etichetate în sensul acelor de ceas cu 1, 2, 3, …, N.
Se dau M intervale de forma [a, b] și T interogări de forma P Q.

Pentru fiecare interogare [P, Q] să se verifice dacă este adevărat sau fals că intersecția tuturor intervalelor care au puncte comune cu [P, Q] include intervalul [P, Q].