Lista de probleme 1336

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#2980 valutar

Valutar este un joc care poate fi jucat de oricâți jucători. La începutul jocului, fiecare jucător primește L lei și E euro, precum și un jeton numerotat cu numărul jucătorului. Scrieți un program care să rezolve următoarele cerințe:
1. determină numărul de jucători existenți în joc după X mutări;
2. determină jucătorul care a rămas în joc și care are cea mai mare sumă de Euro după X mutări.

Într-o școală există un sistem de acces cu ajutorul cartelelor, conectat la un calculator și o imprimantă. Fiecare elev al școlii are câte o cartelă. Într-o zi, la utilizarea fiecărei cartele, sistemul imprimă următoarele informații pe hârtie, pe câte o linie, după regula următoare:
- Caracterul b dacă elevul este băiat sau caracterul f dacă este fată. Caracterul va fi urmat de un spațiu;
- Caracterul i dacă elevul a intrat în școală sau caracterul e dacă a ieșit din școală. De asemenea, acest caracter va fi urmat de un spațiu;
- Momentul utilizării cartelei, exprimat prin oră, minute și secunde. Acestea vor fi reprezentate în cadrul liniei, exact în această ordine, prin trei numere naturale, separate între ele prin câte un spațiu.

Cunoscându-se toate cele N linii imprimate într-o zi determinați:
1. Câți băieți și câte fete sunt la școală după cele N acțiuni imprimate de sistem.
2. Care este numărul total de secunde în care, în școală, s-au aflat un număr egal, nenul, de fete și băieți, până în momentul utilizării ultimei cartele. Dacă nu există această situație se afișează 0.
3. Care este numărul maxim de secunde în care, în școală, până în momentul utilizării ultimei cartele, s-au aflat neîntrerupt un număr impar de băieți. Dacă nu există o astfel de situație se afișează 0.

#2978 aur

După ce au mers împreună prin lume, Păcală și Tândală au strâns o căruță plină de bănuți de aur, iar acum îi răstoarnă pe toți în curtea casei și îi împart în N grămezi. Păcală numără bănuții din fiecare grămadă și îi dictează lui Tândală N numere naturale pe care acesta trebuie să le scrie în ordine pe o tăbliță. După ore bune de muncă, Păcală constată că Tândală a scris pe un singur rând, în ordine, de la stânga la dreapta, toate numerele dictate de el, dar lipite unul de altul. Acum pe tăbliță e doar un șir lung de cifre. Ce să facă Păcală acum?

Cunoscând cele N numere naturale dictate de Păcală, scrieți un program care să determine:
1. numărul cifrelor scrise pe tăbliță de Tândală;
2. ce-a de-a K-a cifră de pe tăbliță, în ordine de la stânga la dreapta;
3. cel mai mare număr ce se poate forma cu exact P cifre alăturate de pe tăbliță, considerate în ordine de la stânga la dreapta.

#2977 poarta1

Sindbad a descoperit un recipient care conține o poțiune magică și o inscripție care descrie cum se poate deschide poarta unui templu. Urmând instrucțiunile din inscripție, Sindbad a ajuns la un tunel acoperit cu dale pătrate, aliniate astfel încât formează linii și coloane. Tunelul are mai multe linii, iar pe fiecare linie sunt câte N dale. Dalele din tunel sunt numerotate începând cu 1, astfel încât, parcurgându-le linie cu linie și fiecare linie de la stânga la dreapta, se obține un șir strict crescător de numere naturale consecutive.
Sindbad se află la intrare, înaintea primei linii. Pentru a deschide poarta templului, el trebuie să ajungă pe dala numerotată cu P, călcând pe un număr minim de dale. Dacă există mai multe astfel de soluții, o va alege pe cea pentru care consumul total de picături de poțiune magică este minim.

Scrieți un program care citește valorile N și P și rezolvă următoarele cerințe:
1. afișează numărul minim de dale pe care trebuie să calce pentru a deschide poarta;
2. afișează numărul natural T, reprezentând numărul minim de picături de poțiune magică necesare pentru deschiderea porții.

#2976 maxim7

Dintr-un șir format din N cifre, numerotate de la 1 la N, Ionel ia exact M cifre aflate pe poziții consecutive. El lipește cifrele luate sau le amestecă și apoi le lipește pentru a obține cu ele un număr cât mai mare. Cunoscând N, M și cele N cifre din șir, să se determine:
1) cel mai mare număr care se poate obține din primele M dintre cele N cifre date;
2) de unde va lua Ionel M cifre aflate pe poziții consecutive pentru a obține un număr maxim; dacă sunt mai multe poziții corespunzătoare unui număr maxim, alegerea se va face astfel încât numărul format din cifrele rămase, în ordinea în care erau, să fie cât mai mare posibil; dacă și în acest caz există mai multe soluții, se alege poziția maximă.

Se citesc pe rând numere naturale nenule. Să se determine câte din numerele citite sunt termeni ai șirului lui Fibonacci.

Gigel, pasionat de numere, știe că orice număr natural se scrie într-o bază de numerație b ca o succesiune de simboluri care au asociate valori de la 0 la b-1. De exemplu numărul 7, scris în baza 10, se scrie în baza 2 ca 111(2), iar numărul 26732, scris în baza 10, se scrie în baza 37 ca o succesiune de 3 simboluri, primele două având asociată valoarea 19, iar ultimul având asociată valoarea 18. El a descoperit că există numere care au proprietatea că se scriu, în exact două baze diferite, prin exact trei simboluri identice. De exemplu, numărul 931(10) se scrie în baza 11 ca 777(11), iar în baza 30 se scrie 111(30). Fiind dat un număr natural N, să se determine cel mai mare număr natural mai mic sau egal cu N, care are proprietatea că se scrie în exact două baze diferite prin exact 3 simboluri identice.
1. Să se scrie numărul determinat
2. Să se scrie cele două baze determinate și valorile simbolurilor respective.

Avem o matrice de dimensiuni N x M, cu elemente 0 și 1. Numim segment o secvență de cel puțin două valori 1 aflate una lângă alta, toate pe aceeași linie, sau toate pe aceeași coloană a matricei. Se cere determinarea numărului de perechi de segmente:
1. aflate pe linii distincte ale matricei;
2. aflate pe coloane distincte ale matricei;

#2960 abx

Un număr natural n se numește putere dacă există două numere naturale a,b, a ≥ 1, b ≥ 2 astfel încât \(n = a^b\). De exemplu, numerele 32 , 169 , 1 sunt puteri (\(32 = 2^5\) , \(169 = 13^2\) , \(1 = 1^2\) ), iar 72 , 2000 și 31 nu sunt puteri.
Se citesc numerele naturale N , M și un șir de N numere naturale \(x_1, x_2, …, x_N\) din intervalul [1,M].

Pentru fiecare din cele N numere \(x_i\) determinați câte un număr natural \(r_i\) din intervalul [1,M], cu proprietatea că \(r_i\) este o putere și pentru orice altă putere p din intervalul [1,M] este îndeplinită condiția \(|x_i – r_i| ≤ |x_i – p|\), unde |x| reprezintă valoarea absolută a lui x (modulul).
Dacă există două puteri egal depărtate de \(x_i\) se va alege puterea cea mai mică. De exemplu pentru numărul 26, dintre puterile 25 și 27 va fi ales numărul 25.

#2967 pif

După ce a primit de la Simonet, profesorul său de studii sociale, tema pentru proiect, tânărului Trevor i-a venit ideea jocului “Pay it forward”. Pentru cei care nu știu acest joc, el constă în ajutarea de către Trevor a oamenilor aflați la ananghie. Aceștia la rândul lor vor ajuta alți oameni și așa mai departe. Fiecare participant (inclusiv Trevor) trebuie să realizeze câte k fapte bune prin care să ajute oamenii. Vârstnicii și tinerii își îndeplinesc în mod diferit această sarcină. Vârstnicii au nevoie de zv zile pentru a introduce în joc o altă persoană, iar tinerii au nevoie de zt zile. Astfel dacă un vârstnic, respectiv un tânăr, intră în joc în ziua i, el va introduce la rândul lui în joc prima persoană în ziua i+zv, respectiv în ziua i+zt tânărul, a doua persoană în ziua i+2*zv, respectiv în ziua i+2*zt tânărul și așa mai departe. Astfel numărul de persoane care participă la joc poate fi diferit în funcție de cum sunt alese persoanele vârstnice și cele tinere. Trevor dorește ca în joc să fie realizate în total cât mai multe fapte bune, dar fiecare participant să aducă în joc maximum (k+1)/2 tineri și maximum (k+1)/2 vârstnici. Participanții pot aduce mai puține persoane de un anumit tip, dar nu au voie să depășească numărul de (k+1)/2 persoane de același tip. Care este numărul fb de fapte bune care mai sunt de realizat, după trecerea a n zile, de către persoanele intrate deja în joc, astfel încât numărul total de fapte bune așteptate (și cele realizate și cele nerealizate) să fie maxim?