Lista de probleme 1391

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor impari ai săi.

Se dă un număr natural nenul k și vector cu n numere naturale. Să se înlocuiască fiecare element cu multiplul lui k cel mai apropiat de el și să se afișeze elementele astfel obținute în ordine inversă.

Se citește un număr natural n. Să se determine suma cifrelor aflate pe poziții impare. Numărarea pozițiilor în numărul dat se face începând de la prima cifră.

Se dau două numere naturale nenule n și k. Să se determine multiplul lui k cel mai apropiat de n.

Se citește un număr natural și apoi n numere naturale. Să se determine câte dintre ele sunt aproape prime.

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Să se verifice dacă reprezintă o permutare a mulţimii {1,2,...,n}.

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură cele trei note ale unui elev și determină media lor.

Curtea bunicului este de formă dreptunghiulare cu dimensiunile cunoscute. Bunicul dorește pavarea curții cu plăci de piatră. Firma furnizoare produce plăci de piatră de formă pătrată, de orice dimensiune, iar bunicul dorește să folosească plăci de o singură dimensiune, astfel încât să folosească cât mai puține plăci. NU este posibilă tăierea plăcilor de piatră, iar curtea trebuie pavată în întregime.

Cunoscând dimensiunile curții, determinați numărul minim de plăci cu care poate fi pavată curtea și dimensiunea acestora.

Se citește numărul natural nenul n. Determinați două numere naturale a , b, cu proprietatea că produsul lor este n și valoarea absolută a diferenței lor este minimă.

Se se citește un număr natural n. Să se determine cel mai mic număr prim, strict mai mare decât n.