Lista de probleme 1433

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se citesc de la tastatură 3 numere naturale, a, b, c. Să se realizeze cu a și b operația codificată prin numărul c.

#449 nrcif

Se citește de la tastatură un număr natural de maxim 3 cifre. Să se determine câte cifre are.

Se citește de la tastatură un număr natural de 3 cifre. Să se afișeze cifrele sale în ordine crescătoare.

Se citește de la tastatură un număr natural de 3 cifre, distincte. Să se afișeze pe ecran cifra din mijloc, ca valoare.

Se citește de la tastatură un număr natural de 3 cifre. Să se afișeze pe ecran cea mai mare cifră a sa.

Se dă un număr natural n. Să se determine numărul din intervalul [1,n] care are număr maxim de divizori.

Se citește un număr natural n. Acest număr se “împarte” în alte două numere a și b, astfel: a este format din cifrele din prima jumătate a lui n, b este format din cifrele din a doua jumătate a lui n. Dacă n are număr impar de cifre, cifra din mijloc se ignoră. De exemplu, dacă n=9183792, atunci a=918, iar b=792. Să se determine valoarea absolută a diferenței dintre a și b.

Se dă numărul natural n. Afișați în ordine strict crescătoare cifrele care apar în scrierea zecimală a lui n.

Se dau n numere naturale. Calculaţi suma obținută prin adunarea primului divizor prim al fiecărui număr citit.

Se citește un număr natural n. Să se determine ultima cifră nenulă din scrierea zecimală a numărului n!.