Lista de probleme 1572

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dau doi vectori cu câte n elemente, numere naturale. Verificați dacă cei doi vectori conțin exact aceleași elemente.

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale. Să se verifice dacă toate elementele vectorului aparţin intervalului închis determinat de primul şi ultimul element.

Un vector cu elemente 0 sau 1 se numește alternativ dacă oricum am lua două elemente vecine în vector, cel puțin unul dintre ele este 0.

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale. Verificați dacă vectorul este alternativ.

Se dă un vector cu n elemente numere naturale. Să se verifice dacă toate elementele vectorului sunt diferite două câte două.

Se dă un vector cu n elemente numere naturale. Să se verifice dacă toate elementele vectorului sunt egale.

Se dă un vector cu n elemente numere naturale. Să se verifice dacă are elementele ordonate crescător.

Se dă un vector cu n numere naturale. Să se determine câte dintre perechile de elemente din vector sunt formate din valori cu aceeași sumă a cifrelor.

Se dă un vector cu n numere naturale. Să se determine câte dintre perechile de elemente din vector sunt prime între ele.

Se dă un vector cu n numere naturale. Să se determine câte dintre elementele vectorului sunt prime cu ultimul element.

Se dă un număr natural n. Afișați în ordine crescătoare primele n numere naturale nenule.