Lista de probleme 1552

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dă un număr natural n. Construiţi o matrice pătratică de dimensiune n, în care elementele fiecărui chenar sunt egale cu numărul de ordine al chenarului.

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural n şi construieşte în memorie o matrice cu n linii şi n coloane ale cărei elemente sunt termeni ai şirului Fibonacci, dispuşi într-o ordine precizată.

Se citește numărul natural impar n, şi două caractere c şi d. Să se afișeze următorul pătrat, format din n linii şi n coloane, în care cele două caractere alternează:

cdc...dc
dcd...cd
....
dcd...cd
cdc...dc

Se citește numărul natural n, şi două caractere c şi d. Să se afișeze următorul pătrat, format din n linii şi n coloane:

ccc...cc
cdd...dc
....
cdd...dc
ccc...cc

Se dă o matrice cu m linii şi n coloane şi elemente numere naturale. Înlocuiţi cu valoarea minimă din matrice toate elementele de pe coloanele care conţin valoarea minimă.

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural n şi construieşte în memorie o matrice cu 2*n linii şi 2*n coloane, numerotate de la 1 la 2*n, astfel încât parcurgând doar liniile impare ale matricei de sus în jos şi fiecare linie impară de la stânga la dreapta se obţin în ordine strict crescătoare toate numerele impare cuprinse în intervalul [1,4*n*n], iar parcurgând doar liniile pare ale matricei de sus în jos şi fiecare linie pară de la dreapta la stânga se obţin în ordine strict crescătoare toate numerele pare cuprinse în intervalul [1,4*n*n].

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural n şi construieşte în memorie o matrice cu n linii şi n coloane ale cărei elemente sunt numere naturale, fiecare reprezentând ultima cifră a câte unui termen al şirului lui Fibonacci, începând de la termenul de indice 1 şi până la termenul de indice n2 .

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură două numere naturale n şi m şi construieşte în memorie o matrice cu n linii şi m coloane care conţine numerele naturale de la 1 la m*n, dispuse astfel:

  • prima linie conţine numerele de la 1 la m, ordonate crescător;
  • a doua linie conţine numerele de la m+1 la 2*m, ordonate descrescător;
  • a treia linie conţine numerele de la 2*m+1 la 3*m, ordonate crescător;
  • a patra linie conţine numerele de la 3*m+1 la 4*m, ordonate descrescător;
  • etc.

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural n şi construieşte în memorie o matrice cu n linii şi n coloane în care ultima linie conţine, în ordine, numerele 1, 2, 3,.., n, elementele situate deasupra diagonalei principale sunt nule şi oricare alt element este obţinut prin însumarea elementelor vecine cu el, aflate pe linia imediat următoare, pe aceeaşi coloană cu el sau pe una din coloanele alăturate.

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură trei numere naturale n, a, b şi construieşte în memorie o matrice cu n linii şi n coloane formată numai din valori 0, 1, 2, 3 şi 4 astfel încât: elementele aflate pe linia a sau coloana b sunt egale cu 0, cele aflate deasupra liniei a şi la stânga coloanei b sunt egale cu 1, cele aflate deasupra liniei a şi la dreapta coloanei b sunt egale cu 2, cele aflate sub linia a şi la stânga coloanei b sunt egale cu 3, iar elementele aflate sub linia a şi la dreapta coloanei b sunt egale cu 4.