Lista de probleme 1394

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mic dintre cele n numere date.

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mare dintre cele n numere date.

Se citește numărul natural nenul n. Determinați toate modalitățile de a-l scrie pe n ca sumă de cel puțin două numere naturale consecutive nenule.

Se citește numărul natural n. Să se afișeze următoarea piramidă de numere:

1
1 2
1 2 3
.......
1 2 3 ... n

Se dau două numere naturale nenule n și m. Pentru mulțimile A={1,2,..,n} și B={1,2,...,m}, să se afișeze mulțimea A×B={(a,b) | a∈A, b∈B}.

Se dau două numere naturale nenule n și p. Afișați în ordine crescătoare puterile lui n mai mici sau egale cu p.

Se dau n numere naturale. Calculaţi suma dintre cel mai mare și cel mai mic număr dat.

Să se scrie un program care citește un șir de n numere naturale şi determină valoarea maximă din șir și de câte ori apare.

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma S=1*2+2*3+3*4...+n*(n+1).

#115 medie

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un şir de numere naturale şi determină media aritmetică a celor pare.