Lista de probleme 1391

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma S=1*2-2*3+3*4-...±n*(n+1).

Se dau coordonatele a două puncte diferite din plan. Să se stabilească dacă dreapta determinată de cele două puncte este orizontală, verticală sau oblică.

Să se scrie un program care citeşte trei numere reale şi verifică dacă aceste numere pot fi lungimile laturilor unui triunghi și în caz afirmativ determină daca triunghiul este ascuțitunghic, dreptunghic sau obtuzunghic.

Se dă un număr natural n. Afișați în ordine descrescătoare primele n numere naturale impare.

Se dă un număr natural n. Afișați în ordine crescătoare primele n numere naturale pare nenule.

Se dă un număr natural n. Afișați în ordine descrescătoare primele n numere naturale nenule.

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma 2+4+..+(2n).

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un şir de numere naturale şi determină suma lor.

Se dau n numere naturale. Să se determine ultimul număr par dintre cele date.

Se dă un şir de n numere întregi şi un număr k. Să se determine intervalul [a,b] de lungime minimă care conţine cel puţin k elemente din sir.