Lista de probleme 1393

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dau n numere naturale. Să se determine ultimul număr par dintre cele date.

Se dă un şir de n numere întregi şi un număr k. Să se determine intervalul [a,b] de lungime minimă care conţine cel puţin k elemente din sir.

Se dau două şiruri, cu n, respectiv m, elemente, numere naturale. Primul şir este ordonat crescător, iar al doilea element este ordonat descrescător. Să se afişeze, în ordine crescătoare, valorile pare din cele două şiruri.

Se dau n numere naturale. Determinaţi cele mai mici trei numere dintre cele date.

Se consideră tabloul bidimensional cu m linii şi n coloane şi elemente numere naturale. Să se determine numărul de coloane care conţin doar elemente egale cu 0.

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale. Determinaţi secvenţa palindromică de lungime maximă.

Se dau n numere naturale nenule. Calculaţi numărul de zerouri de la sfârşitul scrierii zecimale a produsului celor n numere.

Se dau n numere naturale nenule. Calculaţi cel mai mare divizor comun al lor.

Se dă un şir format din n elemente, numere naturale. Determinaţi câte secvenţe maximale cu elementele ordonate crescător conţine şirul.