Lista de probleme 1390

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dau n numere naturale. Determinaţi cele mai mici trei numere dintre cele date.

Se consideră tabloul bidimensional cu m linii şi n coloane şi elemente numere naturale. Să se determine numărul de coloane care conţin doar elemente egale cu 0.

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale. Determinaţi secvenţa palindromică de lungime maximă.

Se dau n numere naturale nenule. Calculaţi numărul de zerouri de la sfârşitul scrierii zecimale a produsului celor n numere.

Se dau n numere naturale nenule. Calculaţi cel mai mare divizor comun al lor.

Se dă un şir format din n elemente, numere naturale. Determinaţi câte secvenţe maximale cu elementele ordonate crescător conţine şirul.

Se dau n numere naturale cu cel mult două cifre fiecare. Determinaţi cel mai mare număr prim de două cifre care nu apare printre numerele date.

Să se scrie un program care citeşte cel mult 1000000 de numere naturale din intervalul închis [0,9] şi determină cel mai mare număr prim citit şi numărul său de apariţii.

Se dau mai multe numere naturale formate din exact o cifră. Determinaţi cifrele cu număr maxim de apariţii.