Lista de probleme 1390

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Să se parcurgă o matrice pătratică în spirală în sensul acelor de ceasornic.

Se dă un vector format din n elemente, numere naturale nenule, şi un număr natural S. Determinaţi, dacă există o secvenţă de elemente din şir cu suma elementelor egală cu S.

Se dau n numere naturale. Să se determine ultimele două numere impare, nu neapărat distincte, dintre cele date.

Se dau două şiruri cu câte n elemente, numere naturale nenule. Să se verifice dacă este posibilă rearanjarea elementelor celor două şiruri astfel încât acestea să fie direct proporţionale.

#139 n311

Pornind de la numărul 1,orice număr natural se poate obţine aplicând repetat în mod convenabil operaţii din cele de mai jos:

  • înmulţire cu 3
  • adunare cu 1
  • scădere cu 1

Cunoscând numărul natural n,să se tipărească şirul de operaţii prin care se poate ajunge de la numărul iniţial 1 la numărul final n.

Se dă un şir format din n elemente, numere naturale. Calculaţi suma elementelor din secvenţa determinată de primul şi ultimul element prim.

Se dă un şir cu n elemente, numere întregi. Determinaţi secvenţa de elemente cu suma maximă.

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Să se verifice dacă oglinditul primului element apare printre celelalte elemente ale șirului.

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Să se verifice dacă toate elementele şirului au număr par de cifre.

#240 MaxN

Se dă un şir cu n numere naturale. Să se determine un alt şir de numere, cu proprietatea că valoarea elementului de pe poziţia i din acest şir este egală cu cea mai mare dintre valorile primelor i elemente din primul şir.