Lista de probleme 1393

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dau n numere naturale cu cel mult două cifre fiecare. Determinaţi cel mai mare număr prim de două cifre care nu apare printre numerele date.

Să se scrie un program care citeşte cel mult 1000000 de numere naturale din intervalul închis [0,9] şi determină cel mai mare număr prim citit şi numărul său de apariţii.

Se dau mai multe numere naturale formate din exact o cifră. Determinaţi cifrele cu număr maxim de apariţii.

Să se parcurgă o matrice pătratică în spirală în sensul acelor de ceasornic.

Se dă un vector format din n elemente, numere naturale nenule, şi un număr natural S. Determinaţi, dacă există o secvenţă de elemente din şir cu suma elementelor egală cu S.

Se dau n numere naturale. Să se determine ultimele două numere impare, nu neapărat distincte, dintre cele date.

Se dau două şiruri cu câte n elemente, numere naturale nenule. Să se verifice dacă este posibilă rearanjarea elementelor celor două şiruri astfel încât acestea să fie direct proporţionale.

#139 n311

Pornind de la numărul 1,orice număr natural se poate obţine aplicând repetat în mod convenabil operaţii din cele de mai jos:

  • înmulţire cu 3
  • adunare cu 1
  • scădere cu 1

Cunoscând numărul natural n,să se tipărească şirul de operaţii prin care se poate ajunge de la numărul iniţial 1 la numărul final n.

Se dă un şir format din n elemente, numere naturale. Calculaţi suma elementelor din secvenţa determinată de primul şi ultimul element prim.

Se dă un şir cu n elemente, numere întregi. Determinaţi secvenţa de elemente cu suma maximă.