Lista de probleme 1389

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dă un sir cu n elemente, numere naturale nenule cu cel mult 2 cifre fiecare, în care cel puţin un element se repetă. Să se determine lungimea maximă a unei secvenţe de elemente din şir, cu proprietatea că primul şi ultimul element din secvenţă au aceeaşi valoare.

Se dau n numere naturale. Să se verifice despre fiecare dacă este termen al şirului lui Fibonacci.

Se dau n perechi de numere naturale a, b. Să se determine pentru fiecare pereche, dacă există, cea mai mare putere a lui 2 din intervalul determinat de a şi b.

Se dă un număr natural X şi un şir cu n numere naturale distincte două câte două. Să se determine poziţia pe care s-ar afla numărul X în şirul sortat.

#253 2Pare

Se dă un număr natural n. Să se determine cele mai mici două numere pare, mai mari decât n.

Se dă un număr natural n. Să se determine cele mai mari două numere impare, mai mici decât n.

Se dau mai multe numere naturale, fiecare cu cel mult 9 cifre. Să se afişeze, în ordine descrescătoare, toate cifrele care apar în numerele date.

Se dă un număr natural x și două șiruri a și b, cu n, respectiv m elemente, numere naturale, ordonate strict crescător. Să se afișeze, în ordine crescătoare, multiplii lui x care se află doar în unul dintre cele două șiruri.

#243 sir1

Se consideră şirul 1, 2,1, 3,2,1, 4,3,2,1, ..., în care prima grupă este formată din numărul 1, a doua grupă este formată din numerele 2,1, …, a k-a grupă este formată din numerele k,k-1, ...,2,1.

Pentru un număr natural dat n, să se determine al n-lea termen din şir.

Se dau n cifre zecimale. Să se afişeze aceste cifre în ordine crescătoare.