Lista de probleme 1336

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dă un șir cu n elemente numere naturale. Să se se afișeze elementele din șir care au proprietatea că primele două cifre din scrierea zecimală formează un pătrat perfect.

#134 SecvK

Se dă un șir cu n numere naturale și un număr k. Să se determine o secvență de elemente de lungime k cu suma elementelor maximă.

Să se scrie un program care să determine numărul de apariţii a ultimei cifre în scrierea unui număr natural citit de la tastatură.

Se citeşte de la tastatură un număr natural. Să se determine cea mai mare cifră care apare în scrierea acestuia şi numărul de apariţii ale ei.

Se citeşte un număr natural n. Să se afişeze descompunerea în factori primi a lui n.

Să se scrie un program care să citească din fișier n numere întregi și să calculeze suma lor.

Să se scrie un program care, pentru două tablouri unidimensionale date, A și B, verifică dacă tabloul A se poate reduce la tabloul B.

Să se scrie un program care să determine cea mai mare cifră a unui număr natural citit de la tastatură.

Să se scrie un program care să determine cea mai mare cifră impară a unui număr natural citit de la tastatură.

Să se scrie un program care calculează numărul de divizori ai unui număr natural citit din fișier.