Lista de probleme 1393

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dau mai multe numere naturale, fiecare cu cel mult 9 cifre. Să se afişeze, în ordine descrescătoare, toate cifrele care apar în numerele date.

Se dă un număr natural x și două șiruri a și b, cu n, respectiv m elemente, numere naturale, ordonate strict crescător. Să se afișeze, în ordine crescătoare, multiplii lui x care se află doar în unul dintre cele două șiruri.

#243 sir1

Se consideră şirul 1, 2,1, 3,2,1, 4,3,2,1, ..., în care prima grupă este formată din numărul 1, a doua grupă este formată din numerele 2,1, …, a k-a grupă este formată din numerele k,k-1, ...,2,1.

Pentru un număr natural dat n, să se determine al n-lea termen din şir.

Se dau n cifre zecimale. Să se afişeze aceste cifre în ordine crescătoare.

Se dau două şiruri a şi b, cu n, respectiv m elemente, numere naturale, ordonate crescător. Să se construiască un al treilea şir, c, care să conţină, în ordine crescătoare, elementele din şirurile a şi b.

Să se scrie un program care ordonează crescător elementele din prima jumătate a unui vector și descrescător elementele din a doua jumătate.

Să se scrie un program care ordonează elementele unui vector crescător după prima cifră.

Se dau mai multe numere naturale cu cel mult 9 cifre fiecare. Să se determine cele mai mari două numere de 3 cifre care nu se găsesc printre numerele date.

#238 Zone

Se dă un număr natural n şi un tablou unidimensional cu 3*n elemente, numere naturale cu cel mult 4 cifre. Tabloul este împărţit în trei zone, cu câte n elemente: prima zonă conţine primele n elemente din tablou, a doua zonă conţine următoarele n elemente din tablou, restul elementelor fiind în zona a treia.

Se cere interschimbarea primulul element par (dacă există) al zonei unu cu ultimul element impar (dacă există) al zonei trei. În cazul în care unul dintre elementele care urmează a fi interschimbate nu există, tabloul rămâne nemodificat.

#237 Sume

Se dă un şir cu n numere naturale. Să se afişeze suma primilor n termeni din şir, apoi suma primilor n-1 termeni din şir, şi aşa mai departe.