Lista de probleme 1389

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dau două şiruri a şi b, cu n, respectiv m elemente, numere naturale, ordonate crescător. Să se construiască un al treilea şir, c, care să conţină, în ordine crescătoare, elementele din şirurile a şi b.

Să se scrie un program care ordonează crescător elementele din prima jumătate a unui vector și descrescător elementele din a doua jumătate.

Să se scrie un program care ordonează elementele unui vector crescător după prima cifră.

Se dau mai multe numere naturale cu cel mult 9 cifre fiecare. Să se determine cele mai mari două numere de 3 cifre care nu se găsesc printre numerele date.

#238 Zone

Se dă un număr natural n şi un tablou unidimensional cu 3*n elemente, numere naturale cu cel mult 4 cifre. Tabloul este împărţit în trei zone, cu câte n elemente: prima zonă conţine primele n elemente din tablou, a doua zonă conţine următoarele n elemente din tablou, restul elementelor fiind în zona a treia.

Se cere interschimbarea primulul element par (dacă există) al zonei unu cu ultimul element impar (dacă există) al zonei trei. În cazul în care unul dintre elementele care urmează a fi interschimbate nu există, tabloul rămâne nemodificat.

#237 Sume

Se dă un şir cu n numere naturale. Să se afişeze suma primilor n termeni din şir, apoi suma primilor n-1 termeni din şir, şi aşa mai departe.

#236 Sort2

Fişierul text sort2.in conţine, dispuse pe mai multe linii, cel mult 100 de numere naturale, cu cel mult 4 cifre fiecare. Să se afişeze în fişierul sort2.out, în ordine crescătoare, toate numerele din fişierul sort2.in care au cel mult 2 cifre.

Se dă o matrice cu elemente numere întregi. Să se determine media aritmetică a elementelor strict pozitive din matrice, care sunt situate sub diagonala principală.

Scrieţi un program care citeşte un tablou bidimensional cu m linii şi n coloane şi un număr k şi determină suma indicilor coloanelor care conţin valoarea k.

Se dă o matrice cu m linii şi n coloane şi elemente numere naturale. Să se construiască un nou tablou bidimensional cu n linii şi m coloane, obţinut din primul prin rotirea acestuia în sens trigonometric cu 90 o.