Lista de probleme 1391

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Scrieţi un program care citeşte un tablou bidimensional cu m linii şi n coloane şi un număr k şi determină suma indicilor coloanelor care conţin valoarea k.

Se dă o matrice cu m linii şi n coloane şi elemente numere naturale. Să se construiască un nou tablou bidimensional cu n linii şi m coloane, obţinut din primul prin rotirea acestuia în sens trigonometric cu 90 o.

Se dă o matrice cu elemente numere naturale. Să se determine ultima cifră a produsului elementelor de pe diagonala secundară cu proprietatea că sunt minime pe coloanele lor.

Se dă o matrice cu elemente numere întregi. Să se determine, pentru fiecare coloană, valoarea minimă de pe coloana respectivă.

Se dă o matrice cu elemente numere naturale, care conţine doar valorile {0,1,2}. Să se determine numerele de ordine ale coloanelor pentru care produsul elementelor este maxim.

Se dă o matrice cu elemente numere naturale. Să se determine cea mai mică valoare de pe fiecare linie, iar dintre acestea să se determine valoarea maximă.

Să se parcurgă în sensul acelor de ceasornic chenarul exterior al unei matrice pătratice.

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un număr natural cu exact trei cifre şi determină numărul obţinut prin eliminarea cifrei din mijloc.

#102 cifre

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un număr natural cu cel puţin două cifre şi determină suma dintre cifra zecilor şi cifra unităţilor numărului citit.

Să se scrie un program care să determine ultima cifră pară a unui număr natural citit de la tastatură.