Lista de probleme 1414

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Să se scrie un program care determină maximul a trei numere întregi citite dintr-un fişier.

Să se scrie un program care determină maximul a două numere întregi citite dintr-un fişier.

Se dă un șir cu n elemente numere naturale. Să se determine câte elemente din şir sunt numere prime.

Se dă un șir cu n elemente numere naturale. Să se determine câte elemente din şir sunt egale cu ultimul element al acestuia.

Se dă un șir cu n elemente numere naturale. Să se determine valoarea maximă din șir și de câte ori apare.

Să se scrie un program care ordonează crescător elementele situate pe poziții pare într-un vector și descrescător elementele situate pe poziții impare.

Să se scrie un program care să determine suma primelor două cifre ale unui număr natural citit de la tastatură.

Să se scrie un program care ordonează descrescător elementele unui vector.

Să se scrie un program care ordonează elementele unui vector crescător după suma cifrelor.

Se dă un șir cu n elemente numere naturale. Să se se afișeze elementele din șir care au proprietatea că primele două cifre din scrierea zecimală formează un pătrat perfect.