Lista de probleme 1553

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Să se verifice dacă reprezintă o permutare a mulţimii {1,2,...,n}.

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură cele trei note ale unui elev și determină media lor.

Curtea bunicului este de formă dreptunghiulare cu dimensiunile cunoscute. Bunicul dorește pavarea curții cu plăci de piatră. Firma furnizoare produce plăci de piatră de formă pătrată, de orice dimensiune, iar bunicul dorește să folosească plăci de o singură dimensiune, astfel încât să folosească cât mai puține plăci. NU este posibilă tăierea plăcilor de piatră, iar curtea trebuie pavată în întregime.

Cunoscând dimensiunile curții, determinați numărul minim de plăci cu care poate fi pavată curtea și dimensiunea acestora.

Se citește numărul natural nenul n. Determinați două numere naturale a , b, cu proprietatea că produsul lor este n și valoarea absolută a diferenței lor este minimă.

Se se citește un număr natural n. Să se determine cel mai mic număr prim, strict mai mare decât n.

Se citește numărul natural n. Să se afișeze numerele naturale prime mai mici sau egale cu n.

Se citește numărul natural n. Să se afișeze primele n numere naturale prime.

Se citesc n numere naturale. Determinați în câte perechi citite consecutiv numerele au sumele cifrelor de parități diferite.

Se citesc n numere naturale. Determinați câte perechi de numere citite consecutiv au aceeași sumă a cifrelor.

Se dau două numere naturale k și n și apoi n numere naturale. Calculaţi suma celor care au suma cifrelor divizibilă cu k.