Lista de probleme 1414

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#134 SecvK

Se dă un șir cu n numere naturale și un număr k. Să se determine o secvență de elemente de lungime k cu suma elementelor maximă.

Să se scrie un program care să determine numărul de apariţii a ultimei cifre în scrierea unui număr natural citit de la tastatură.

Se citeşte de la tastatură un număr natural. Să se determine cea mai mare cifră care apare în scrierea acestuia şi numărul de apariţii ale ei.

Se citeşte un număr natural n. Să se afişeze descompunerea în factori primi a lui n.

Să se scrie un program care să citească din fișier n numere întregi și să calculeze suma lor.

Să se scrie un program care să determine cea mai mare cifră a unui număr natural citit de la tastatură.

Să se scrie un program care să determine cea mai mare cifră impară a unui număr natural citit de la tastatură.

Să se scrie un program care calculează numărul de divizori ai unui număr natural citit din fișier.

#1749 Zona4

Considerăm o matrice pătratică cu N linii și N coloane. În această matrice sunt definite 4 zone:

  • zona 1, formată din elementele situate strict deasupra diagonalei principale și strict deasupra diagonalei secundare;
  • zona 2, formată din elementele situate strict deasupra diagonalei principale și strict sub diagonala secundară;
  • zona 3, formată din elementele situate strict sub diagonala principală și strict sub diagonala secundară;
  • zona 4, formată din elementele situate strict sub diagonala principală și strict deasupra diagonalei secundare;

Se dă o matrice pătratică și un număr natural Z, reprezentând o zonă din matrice. Să se determine suma elementelor din zona Z.

Se consideră o progresie aritmetică cu primul termen a1 și rația r, precum și un număr n. Să se construiască și apoi să se afișeze o matrice pătratică cu n linii și n coloane care să conțină termenii acestei progresii astfel:

  • prima coloană va conține primii n termeni, în ordine, de sus în jos
  • a doua coloană va conține următorii n termeni, în ordine, de sus în jos
  • etc.