Lista de probleme 1559

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se se citește un număr natural n. Să se determine cel mai mic număr prim, strict mai mare decât n.

Se citește numărul natural n. Să se afișeze numerele naturale prime mai mici sau egale cu n.

Se citește numărul natural n. Să se afișeze primele n numere naturale prime.

Se citesc n numere naturale. Determinați în câte perechi citite consecutiv numerele au sumele cifrelor de parități diferite.

Se citesc n numere naturale. Determinați câte perechi de numere citite consecutiv au aceeași sumă a cifrelor.

Se dau două numere naturale k și n și apoi n numere naturale. Calculaţi suma celor care au suma cifrelor divizibilă cu k.

Se dă un număr natural n. Calculaţi oglinditul sumei cifrelor sale.

#368 NrPal

Se dau două numere naturale a și b. Determinati numărul de palindromuri cuprinse în intervalul determinat de cele două numere.

Se citește numărul natural n. Să se afișeze, în ordine crescătoare, numerele naturale mai mici decât n cu proprietatea că pătratul și cubul lor nu au cifre comune.

Se dau n numere naturale. Calculaţi suma numerelor obținute prin eliminarea din fiecare număr dat a tuturor aparițiilor ultimei cifre.