Lista de probleme 1482

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dau n numere întregi. Determinaţi câte dintre numerele date apar o singură dată.

Se dau n intervale [a,b], unde a şi b sunt numere întregi. Să se determine intervalul rezultat prin intersectarea intervalelor date.

Se dau n numere naturale şi un număr natural k. Afişaţi în ordine crescătoare acele numere date care sunt puteri ale lui k.

#268 DivK

Se dau n numere naturale şi un număr natural k. Afişaţi acele numere date care au cel puţin k divizori.

#267 Unice

Se dau n numere numere naturale cu cel mult două cifre fiecare. Să se determine acele numere care apar o singură dată.

Se dau n intervale [a,b], unde a şi b sunt numere întregi. Să se afişeze acele intervale care au proprietatea că intersecţia lor cu oricare dintre celelalte n-1 intervale este mulţimea vidă.

Se dă un sir cu n elemente, numere naturale nenule cu cel mult 2 cifre fiecare, în care cel puţin un element se repetă. Să se determine lungimea maximă a unei secvenţe de elemente din şir, cu proprietatea că primul şi ultimul element din secvenţă au aceeaşi valoare.

Se dau n numere naturale. Să se verifice despre fiecare dacă este termen al şirului lui Fibonacci.

Se dau n perechi de numere naturale a, b. Să se determine pentru fiecare pereche, dacă există, cea mai mare putere a lui 2 din intervalul determinat de a şi b.

Se dă un număr natural X şi un şir cu n numere naturale distincte două câte două. Să se determine poziţia pe care s-ar afla numărul X în şirul sortat.