Lista de probleme 1559

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se citesc două numere naturale n și m. Să se decidă dacă cele două numere au cel puțin o cifră comună.

Se dau n numere naturale. Determinați numărul pentru care prima cifră este maximă.

Se citește un număr natural n. Să se determine suma cifrelor aflate pe poziții pare. Numărarea pozițiilor în numărul dat se face începând de la cifra unităților.

#360 cifra

Se citește un număr natural n și o cifră c. Determinați numărul obținut prin eliminarea tuturor aparițiilor cifrei c din numărul n.

#359 Gard

Parcul orașului este înconjurat cu un gard format din n stâlpi formați din blocuri de piatră suprapuse. La început, toți stâlpii aveau aceeași înălțime, dar în timp s-au deteriorat, pierzându-se de la unii stâlpi unele blocuri de piatră.

Primarul orașului dorește să renoveze gardul. Pentru aceasta, s-a determinat înălțimea curentă a fiecărui stâlp și se vor completa cu blocuri de piatră noi stâlpii deteriorați, astfel încât toți stâlpii să aibă aceeași înălțime.

Determinați numărul de blocuri de piatră necesare pentru renovarea gardului.

#358 Plopi

De-a lungul principalei străzi din orașul nostru există n plopi, pentru fiecare cunoscându-se înălțimea. Primarul orașului dorește să știe care este diferența de înălțime maximă între doi plopi învecinați, și câte perechi de plopi învecinați au această diferență de înălțime.

Ajutați-l pe primar să afle răspunsul la întrebare.

La concursul “Miss & Mister Boboc” participă n perechi de elevi, despre fiecare elev cunoscându-se înălțimea. Numim grad de disproporționalitate al unei perechi diferența în valoare absolută dintre înălțimile elevilor care formează perechea.

Să se determine numărul de ordine al perechii cu grad de disproporționalitate minim.

La concursul “Miss & Mister Boboc” participă n perechi de elevi, despre fiecare elev cunoscându-se înălțimea. Numim grad de disproporționalitate al unei perechi este diferența în valoare absolută dintre înălțimile elevilor care formează perechea.

Să se determine perechea cu grad de disproporționalitate maxim.

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mic dintre cele n numere date.

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mare dintre cele n numere date.