Lista de probleme 1425

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Să se scrie un program care să citească din fișier n numere întregi și să calculeze suma lor.

Să se scrie un program care să determine cea mai mare cifră a unui număr natural citit de la tastatură.

Să se scrie un program care să determine cea mai mare cifră impară a unui număr natural citit de la tastatură.

Să se scrie un program care calculează numărul de divizori ai unui număr natural citit din fișier.

#1749 Zona4

Considerăm o matrice pătratică cu N linii și N coloane. În această matrice sunt definite 4 zone:

 • zona 1, formată din elementele situate strict deasupra diagonalei principale și strict deasupra diagonalei secundare;
 • zona 2, formată din elementele situate strict deasupra diagonalei principale și strict sub diagonala secundară;
 • zona 3, formată din elementele situate strict sub diagonala principală și strict sub diagonala secundară;
 • zona 4, formată din elementele situate strict sub diagonala principală și strict deasupra diagonalei secundare;

Se dă o matrice pătratică și un număr natural Z, reprezentând o zonă din matrice. Să se determine suma elementelor din zona Z.

Se consideră o progresie aritmetică cu primul termen a1 și rația r, precum și un număr n. Să se construiască și apoi să se afișeze o matrice pătratică cu n linii și n coloane care să conțină termenii acestei progresii astfel:

 • prima coloană va conține primii n termeni, în ordine, de sus în jos
 • a doua coloană va conține următorii n termeni, în ordine, de sus în jos
 • etc.

#1751 Icsuri

În clasa a XI-a A sunt M elevi, numerotați de la 1 la M și fiecare are un număr preferat P. Plictisiți de ora de informatică, au inventat următorul joc:

 • pe o foaie de matematică desenează o tablă de joc de dimensiune N, formată din N linii și N coloane, numerotate de la 1 la N; fiecare linie și fiecare coloană are câte N pătrățele
 • fiecare elev alege un pătrățel și desenează un X centrat în pătrățelul ales, fiecare din cele 4 laturi având cel mult P pătrățele desenate, fără a ieși de pe tabla de joc (să nu mâzgălească banca!!).
 • icsurile desenate de elevi se pot suprapune.

În figura de mai jos este reprezentat un X desenat de elevul care alege pătrățelul de coordonate i j și preferă numărul 3.

Cunoscând dimensiunea N a tablei de joc, numărul M de elevi, coordonatele alese de fiecare elev și numărul preferat al fiecărui elev, determinați câte pătrățele de pe tablă rămân nedesenate.

#2014 Canguri

La proba de atletism s-au calificat trei canguri care trebuie să efectueze sărituri pe o pistă de 800 metri.
Fiecare cangur se aliniază la linia de start, îşi lipeşte pe marsupiu eticheta cu numărul său de concurs iar apoi când se dă stratul efectuează săritură după săritură până trece linia de sosire.

Cunoscând lungimea săriturii fiecărui cangur (exprimată în metri) şi faptul că nu există doi canguri cu sărituri de aceeaşi lungime, scrieți un program care să determine:

a) Numărul de concurs al cangurului care ajunge primul la linia de sosire;
b) Numărul săriturilor efectuate de cangurul care a trecut primul linia de sosire.

Pentru un număr natural dat n, numim ParImpar următoarea operație:

 • dacă n este par, rezultatul este numărul scris cu cifrele pare ale lui n – de exemplu, pentru 410722 rezultatul este 4022;
 • dacă n este impar, rezultatul este numărul scris cu cifrele impare ale lui n – de exemplu, pentru 357103 rezultatul este 35713.

Se citesc două numere naturale. Să se determine numărul pentru care rezultatul operației ParImpar este mai mare.

Se dau n numere naturale. Afișați numărul pentru care diferența în valoare absolută dintre el și oglinditul său este minimă. Dacă există mai multe asemenea numere, afișați-l pe cel mai mic.