Lista de probleme 1234

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

#2420 EasyRow

Se consideră următorul șir de numere naturale: 1 3 5 8 10 14 16..., în care termenul de pe poziția i (i > 1) este egal cu cel precedent plus numărul de divizori ai lui i. Afișați al n-lea termen.

#2577 getbit

Se dau mai multe perechi de forma număr, bit. Afișați pentru fiecare pereche valoarea bitului corespunzător din reprezentarea internă pe 64 de biți a numărului dat.

#2580 setbit0

Se dau: n un număr întreg și b un număr natural. Setați la 0 bitul b al lui n.

#2581 setbit1

Se dau: n un număr întreg și b un număr natural. Setați la 1 bitul b al lui n.

Se citește un număr n într-o variabilă de tip întreg pe 16 biți cu semn. Setați la valoarea 1 cei mai puțin semnificativi doi biți ai săi apoi afișați valoarea variabilei.

Se citește un număr n într-o variabilă de tip întreg pe 16 biți cu semn. Setați la valoarea 0 cei mai puțin semnificativi doi biți ai săi apoi afișați valoarea variabilei.

#2608 biprime

Se dă n un număr natural care este produsul a două numere prime distincte, şi m reprezentând numărul numerelor mai mici sau egale cu n, prime cu n. Aflaţi cele două numere prime din descompunerea lui n.

#2624 invbits

Dat un număr natural n, să se determine numărul natural m care are are proprietatea că are în reprezentarea în baza 2 biți de 1 pe pozițiile unde n are biți de 0 și are biți de 0 pe pozițiile unde n are biți de 1. De exemplu, dacă n = 346, atunci m = 165, deoarece n se reprezintă în baza 2 prin 101011010, iar m prin 010100101.

#2668 comun

Se consideră trei șiruri de numere naturale a = (a1, a2, ..., an), b = (b1, b2, ..., bn) și c = (c1, c2, ..., cn). Toate cele trei șiruri sunt ordonate crescător. Să se determine un număr care apare în cele trei șiruri. Dacă există mai multe astfel de numere, să se determine cel mai mic. Dacă nu există un număr comun celor trei șiruri, afișați valoarea -1.

Se citește numărul n. Să se determine numărul de ordine al celui mai semnificativ bit.