Lista de probleme 1349

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Să se scrie un program care ordonează crescător elementele unui vector.

Se dă un vector format din n elemente, numere naturale. Calculați suma elementelor din secvența determinată de primul și ultimul element impar.

#597 Poza

Fie o poză dată sub forma unei matrice cu n linii și m coloane, în care elementele sunt 0 sau 1: un element 0 reprezintă fundalul imaginii, iar un element 1 reprezintă obiect din prim plan. Este necesară tăierea unei bucăți din imagine astfel încât:

  • laturile bucății tăiate sunt paralele cu laturile pozei inițiale și cât mai mici;
  • toate obiectele din prim-plan în poza inițială apar în poza tăiată;

Determinați dimensiunile pozei tăiate, precum și conținutul ei.

Se dă un șir cu n elemente, numere naturale. Determinați diferența în valoare absolută dintre numărul de valori pare din șir și numărul de valori impare din șir.

Se dă o matrice cu n linii şi m coloane şi elemente numere naturale. Determinați suma valorilor pare din matrice.

#939 sum00

Să se scrie un program care citeşte de la tastatura două numere întregi şi determină suma lor.

#1005 Numere8

Se dă o listă cu numere naturale. Să se determine numerele naturale nenule cu cel mult patru cifre care nu apar în lista dată.

Se citesc numere de la tastatură până la apariția lui zero. Să se determine câte dintre ele erau pare.

Se citește n număr natural. Calculați suma numerelor naturale mai mici sau egale cu n.