Lista de probleme 1284

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

Etichete

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Să se verifice dacă în şir există elemente impare.

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mare dintre cele n numere date.

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor săi.

Se citește un număr natural n. Să se determine câte cifre 0 și câte cifre 1 are reprezentarea în baza 2 a acestui număr.

Se dă un vector x cu n elemente numere naturale, ordonate crescător, și un vector y cu m elemente, de asemenea numere naturale. Verificați pentru fiecare element al vectorului y dacă apare în x.

Să se scrie un program care ordonează crescător elementele unui vector.

Se dă un vector format din n elemente, numere naturale. Calculați suma elementelor din secvența determinată de primul și ultimul element impar.

#597 Poza

Fie o poză dată sub forma unei matrice cu n linii și m coloane, în care elementele sunt 0 sau 1: un element 0 reprezintă fundalul imaginii, iar un element 1 reprezintă obiect din prim plan. Este necesară tăierea unei bucăți din imagine astfel încât:

  • laturile bucății tăiate sunt paralele cu laturile pozei inițiale și cât mai mici;
  • toate obiectele din prim-plan în poza inițială apar în poza tăiată;

Determinați dimensiunile pozei tăiate, precum și conținutul ei.

Se dă un șir cu n elemente, numere naturale. Determinați diferența în valoare absolută dintre numărul de valori pare din șir și numărul de valori impare din șir.

Se dă o matrice cu n linii şi m coloane şi elemente numere naturale. Determinați suma valorilor pare din matrice.