Lista de probleme 13

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#2639 radiera

Un numar natural se numeste “numar scara” daca toate cifrele lui sunt ordonate crescator, de la stanga la dreapta. De exemplu 11223569 este un “numar scara”, dar 98873 si 122429 nu sunt. Mihnea primeste o radiera si o foaie pe care este scris un sir de cifre. El trebuie sa stearga cat mai putine cifre cu proprietatea ca daca lipim cifrele ramase in ordinea din sir vom avea un “numar scara”.

#396 SCLM

Se dă un șir cu n elemente, numere naturale. Determinați un cel mai lung subșir crescător al șirului.

De-a lungul principalei străzi din orașul nostru există n plopi, pentru fiecare cunoscându-se înălțimea. Primarul orașului dorește să taie anumiți plopi, astfel încât înălțimile celor rămași să fie în ordine strict descrescătoare.

Determinați numărul minim de plopi care trebuie tăiați astfel încât înălțimile celor rămași să fie în ordine strict descrescătoare.

Se consideră un șir cu n numere naturale. Determinați cel mai lung subșir crescător al șirului, cu proprietatea că toate elementele subșirului sunt numere prime. Dacă există mai multe subșiruri de lungime maximă să va afișa subșirul minim lexicografic.

#1385 Joc6

Dom’ Profesor Unu și Dom’ Profesor Doi au găsit o matrice cu n linii numerotate de la 1 la n și n coloane numerotate de la 1 la n și elemente numere naturale. Semnificativ marcați de algoritmul de determinare a celui mai lung subșir crescător, au inventat pe loc un joc:

  • liniile cu indice impar aparțin lui Dom’ Profesor Unu, cele cu indice par aparțin lui Dom’ Profesor Doi;
  • pentru fiecare linie a sa, Dom’ Profesor Unu determină lungimea maximă a unui subșir crescător;
  • pentru fiecare linie a sa, Dom’ Profesor Doi determină lungimea maximă a unui subșir descrescător;
  • scorul fiecărei linii este lungimea determinată;
  • scorul total al fiecărui Dom’ Profesor este egal cu suma scorurilor liniilor corespunzătoare;
  • jocul este câștigat de Dom’ Profesor cu scorul total mai mare.

Determinați scorului fiecărui Dom’ Profesor și stabiliți câștigătorul.

#1876 SCLM2

Doi prieteni te provoacă la un joc. Cerința este simplă: trebuie doar să ghicești lungimea maximă a unui subșir crescător al șirului dat. Accepți provocarea?

Se consideră un șir a[1], a[2], …, a[n] de numere distincte din mulțimea {1,2,…,n}. O operație constă din extragerea unui număr din șir de la o anumită poziție și inserarea lui în altă poziție a șirului. De exemplu, dacă a = 1, 2, 5, 3, 6, 4, atunci 5 poate fi inserat după 3 și se obține a = 1, 2, 3, 5, 6, 4. Să se obțină șirul ordonat crescător efectuând un număr minim de operații de inserare.

#1342 NrSubsirCresc C++

Se consideră un vector cu n elemente. Să se afle cate subşiruri strict crescătoare se pot forma folosind numerele sale.

Se considera un vector cu n elemente. Sa se afle cate subsiruri strict crescatoare de lungime p se pot forma folosind numerele sale.

#1093 Text

Ion Petre, ca oricare adolescent, este pasionat atât de jocuri, cât şi de informatică. Ultimul astfel de joc este acela de a elimina dintr-un text cuvinte astfel încât fiecare cuvânt rămas să fie urmat de un cuvânt care începe cu aceeaşi literă cu care se termină cuvântul precedent. Face excepţie de la această regulă numai ultimul cuvânt.

Ion Petre, ca oricare adolescent, este pasionat atât de jocuri, cât şi de informatică. Ultimul astfel de joc este acela de a elimina dintr-un text cuvinte astfel încât fiecare cuvânt rămas să fie urmat de un cuvânt care începe cu aceeaşi literă cu care se termină cuvântul precedent. Face excepţie de la această regulă numai ultimul cuvânt.

Pentru un text dat, se cere să se afişeze numărul de cuvinte din text, apoi numărul minim de cuvinte ce pot fi eliminate astfel încât în textul rămas orice cuvânt (cu excepţia ultimului) să se termine cu aceeaşi literă cu care începe cuvântul următor, iar în final să se afişeze cuvintele din text rămase după eliminare, fiecare cuvânt fiind afişat pe câte o linie.

Pentru un text dat, se cere să se afişeze numărul de cuvinte din text, apoi numărul minim de cuvinte ce pot fi eliminate astfel încât în textul rămas orice cuvânt (cu excepţia ultimului) să se termine cu aceeaşi literă cu care începe cuvântul următor, iar în final să se afişeze cuvintele din text rămase după eliminare, fiecare cuvânt fiind afişat pe câte o linie.