Lista de probleme 26

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Gigel are o livadă împărțită în n*m sectoare, dispuse pe n linii, numeroate de la 1 la n și m coloane, numerotate de la 1 la m. În fiecare sector se află un cireș, care conține o cantitate de cireșe cunoscută. Gigel va culege toate cireșele din cireșii dispuși într-o zonă dreptunghiulară din livadă. El poate să aleagă între k zone și dorește să culeagă cât mai multe cireșe.

Scrieți un program care determină cantitatea maximă de cireșe pe care o poate culege Gigel din una dintre cele k zone date.

#2637 ZOO

Intr-o gradina zoologica reprezentata printr-o matrice A cu n linii si m coloane. Fiecare cusca se afla intr-o pozitie din matrice si contine x animale. De exemplu daca A[2][6] = 5 inseamna ca in cusca de pe linia 2 si coloana 6 se afla 5 animale. Sa se raspunda la Q intrebari de forma i1, j1, i2, j2 unde raspunsul va fi numarul de animale din dreptunghiul din matrice cu cordonatele coltului din stanga sus i1 si j1 si cordonatele coltului din dreapta jos i2 si j2, unde i reprezinta linia si j coloana.

#2564 Macara

Într-un depozit de materiale de forma unei matrice dreptunghiulare cu m linii și n coloane, fiecare element al matricei reprezintă un container ce conține dale de granit de culoare alba sau neagră, dalele dintr-un container au aceeași culoare. În containerele cu dale negre, numărul de dale conținute este prim, în timp ce în containerele cu dale albe, numărul de dale conținute nu este prim. Primul container cu dale negre situat pe fiecare linie a matricei (dacă un astfel de container există) are un senzor special. Dalele din containere trebuie să fie transportate de către o macara spre un terminal. Macaraua poate executa cel mult K comenzi. La o comandă, macaraua va colecta toate dalele aflate în containerele situate într-o zonă dreptunghiulară din depozit. Mai exact, o comandă are forma i1 j1 i2 j2, unde (i1,j1) reprezintă coordonatele containerului aflat în colțul din stânga-sus (linia, respectiv coloana), iar (i2,j2) coordonatele containerului aflat în colțul din dreapta-jos ale zonei dreptunghiulare. Macaraua ar trebui să care la un terminal toate dalele conținute în containere situate în pozițiile (i,j) pentru care i1≤i≤i2 și j1≤j≤j2.

Calculați și afișați:

a) S – Suma dalelor negre din containerele cu senzor special de pe fiecare linie.
b) M – numărul maxim de dale pe care le poate transporta macaraua la terminal din cele k comenzi diferite.
c) Comanda optimă de forma: i1 j1 i2 j2 din cele k, pentru care macaraua transportă un număr maxim de dale M aduse la terminal. Dacă sunt mai multe comenzi optime afișați-le pe fiecare în ordinea apariției lor, urmate de numărul de ordine al comenzii din cele k comenzi date.

#134 SecvK

Se dă un șir cu n numere naturale și un număr k. Să se determine o secvență de elemente de lungime k cu suma elementelor maximă.

#2943 maru

Se dă o matrice pătratică de n x n numere naturale și o valoare naturală T. Suma unei submatrice este suma elementelor submatricei. Să se determine numărul submatricelor care au suma mai mică sau egală cu T.

#604 Maria

Maria dansează! Lecțiile de dans se desfășoară într-o sală imensă, împărțită în n*m sectoare pătratice cu dimensiunea 1, dispuse pe n linii și m coloane. În anumite sectoare se află diverse obstacole, astfel că acele sectoare nu pot fi utilizate pentru dans. Maria are nevoie pentru dans de o zonă dreptunghiulară de dimensiuni p, q, cu laturile paralele cu pereții sălii, care să nu conțină obstacole și vrea ca în fiecare zi să danseze într-o zonă diferită de cele în care a dansat deja. Determinați numărul de zile în care Maria poate dansa așa cum își dorește.

#1394 devt

Într-o zi, Gigel a găsit pe masa tatălui său o foaie A4 pe care era trecut șirul denumit “devt” sub forma 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, ... , n. Dedesubtul acestui șir găsește un text alcătuit din k întrebări de forma a, b cu semnificația “Câte numere din acest șir se află în intervalul [a,b]?”.

Se dă un șir cu n elemente numere întregi, numerotate de la 1 la n și m perechi de indici i j. Pentru fiecare pereche de indici se calculează suma elementelor din secvență determinată de cei doi indici. Afișați suma maximă obținută.

#2236 swap01

Se consideră un șir binar a[1], a[2], …, a[n]. Asupra șirului se poate efectua operația swap(i, j) prin care se interschimbă valorile a[i] și a[j]. Să se determine numărul minim de operații swap care pot fi efectuate astfel încât toate valorile de 1 să apară pe poziții consecutive în șir.

#2902 Pavaj

Curtea bunicului are forma unei matrice cu n linii și m coloane și este pavată cu n*m dale, o parte dintre acestea fiind deteriorate. Bunicul a realizat un plan al curții în care a marcat cu 0 dalele deteriorate și cu 1 pe cele nedeteriorate.

Bunicul a primit k oferte pentru a vinde zone dreptunghiulare ale curții. Fiecare zonă este determinată de coordonatele l1 c1 l2 c2 a două colțuri opuse ale ei. Pentru fiecare zonă bunicul dorește să afle dacă conține doar dale nedeteriorate, doar dale deteriorate sau conține și dale deteriorate și dale nedeteriorate.