Lista de probleme 8

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

Etichete

Se dă un număr natural, n (n∈[2,5000]), și un șir de 2·n numere naturale din intervalul [0,5]. Se cere să se determine valoarea obținută însumând toate produsele de forma x·y, unde x și y sunt numere de paritate diferită, x fiind printre primii n termeni ai șirului dat, iar y printre ultimii n termeni ai acestui șir. Dacă nu există niciun astfel de produs, valoarea cerută este nulă.

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un şir de numere naturale şi determină suma lor.

#51 Suma

Se citesc numere de la tastatură până la apariția lui zero. Să se determine suma lor.

#2641 AF

Gigel are ca temă la matematică să precizeze valoarea de adevăr a unor expresii de forma nr1 semn nr2 = nr3, unde nr1, nr2 și nr3 sunt numere naturale, iar semn poate fi +, -, x sau : reprezintând adunarea, scăderea, înmulțirea și împărțirea. Ajutați-l pe Gigel să rezolve tema la matematică.

#459 Suma1

Se citesc numere de la tastatură până când se introduc două numere consecutive egale. Să se determine suma tuturor numerelor citite.

Se citesc numere de la tastatură până la apariția lui zero. Să se determine suma celor pare.

#115 medie

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un şir de numere naturale şi determină media aritmetică a celor pare.

#1650 AcelasiNumar C++

Se dă un număr întreg n și alte k numere întregi. Să se afle dacă, adunând toate cele k numere la n se obține o valoare egală cu valoarea inițială a lui n.