Lista de probleme 6

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Inspectoratul școlar județean organizează un concurs pentru ocuparea strategicului post de fochist. La proba de informatică, cea mai importantă a concursului, candidații au de rezolvat următoarea problemă. Se dau n perechi de numere naturale și pentru fiecare pereche (x,y) trebuie să se afle câte numere naturale nenule strict mai mici decât produsul x * y sunt prime cu x * y.

#1908 Fractii_Ired C++

Dându-se şirul de fracţii 1/N, 2/N, 3/N, ...,N/N, să se afle câte fracţii sunt ireductibile.

#2608 biprime

Se dă n un număr natural care este produsul a două numere prime distincte, şi m reprezentând numărul numerelor mai mici sau egale cu n, prime cu n. Aflaţi cele două numere prime din descompunerea lui n.

Se dă un număr natural n care este produs de trei numere prime distincte. Ştiind că există m numere naturale prime cu n şi mai mici decât acesta, să se afişeze în ordine crescătoare cele trei numere prime din descompunerea lui n.

Fie șirul Fibonacci dat prin F1 = 1, F2 = 1 și relația de recurență Fk = Fk-1 + Fk-2, k ≥ 3. Se consideră un număr natural N. Să se scrie un program care determină numărul F al fracțiilor diferite ireductibile subunitare, ce se pot forma utilizând primii N termeni ai șirului Fibonacci.

#2642 phi C++

Să se scrie funcția cu următorul antet:

int Phi(int n)

Funcția primește ca parametru un număr natural n și trebuie să returneze numărul de numere naturale nenule prime cu n și strict mai mici decât n.