Lista de probleme 42

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

Etichete

Se citește un număr natural n. Să se determine numărul de divizori ai oglinditului lui n.

Se dau n numere naturale. Dându-se totodată un număr p, apare o intrebare care poate fi de unul dintre următoarele două feluri posibile: care este suma cifrelor valorii minime dintre primele p ale șirului (tipul 1) respectiv, care este numărul de divizori ai valorii maxime dintre primele p elemente ale șirului (tipul 2).

Se dau n numere naturale. Determinați câte dintre ele au proprietatea că sunt prime cu oglinditul lor.

Se citește un număr natural n. Acest număr se “împarte” în alte două numere a și b, astfel: a este format din cifrele din prima jumătate a lui n, b este format din cifrele din a doua jumătate a lui n. Dacă n are număr impar de cifre, cifra din mijloc se ignoră. De exemplu, dacă n=9183792, atunci a=918, iar b=792. Să se determine cel mai mare divizor comun al lui a și b.

Se dă un șir cu n numere naturale. Determinați numărul total de cifre al tuturor numerelor prime din șir.

Se dă un șir cu n numere naturale. Determinați suma tuturor cifrelor numerelor prime din șir.

Se dă un șir cu n numere naturale. Determinați câte dintre ele sunt prime și au suma cifrelor un număr prim.

Se dă un șir cu n numere naturale. Determinați suma celor care au oglinditul număr prim.

Se citesc perechi de numere naturale până la citirea a două valori nule. Să se calculeze suma numerelor din perechile pentru care atât valorile inițiale cât și oglinditele lor sunt prime între ele.

Fie c o cifră, iar s un şir de n numere naturale. Utilizând toate cifrele impare ale unităţilor numerelor din s, se construieşte un nou şir de numere naturale v cu proprietăţile următoare:

  1. toate numerele din şirul v au acelaşi număr de cifre
  2. fiecare număr din v este format doar din cifre identice
  3. şirul v este format din cel mai mic număr de valori naturale care au proprietăţile 1. şi 2.

Scrieţi un program care să citească numerele c, n şi şirul s, şi să determine:
a) suma tuturor numerelor din şirul s care au proprietatea că sunt numere prime
b) numărul de apariţii ale cifrei c în scrierea zecimală a tuturor numerelor din şirul s
c) numărul minim de numere din şirul v