Lista de probleme 22

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Să se scrie o funcție C++ care șterge dintr-o lista simplu înlănțuită toate elementele pare.

Să se scrie o funcție C++ care inserează o anumită valoare după un element dat dintr-o lista simplu înlănțuită.

Să se scrie o funcție C++ care inserează o anumită valoare înaintea unui element dat dintr-o lista simplu înlănțuită.

Să se scrie o funcție C++ care inserează după fiecare element par al unei liste simplu înlănțuită dublul său.

Să se scrie o funcție C++ care inserează înaintea fiecărui element par al unei liste simplu înlănțuită dublul său.

#2563 FAdCresc C++

Să se scrie o funcție C++ care inserează într-o listă simplu înlănțuită cu elementele ordonate crescător un nou nod care memorează valoarea x astfel încât informațiile din lista să fie în continuare ordonate crescător.

#1476 FSortare C++

Să se scrie o funcție C++ care sortează crescător elementele unei liste simplu înlănţuite.

Sa se verifice dacă o listă simplu înlănțuită formează un palindrom.

Se consideră un șir de n numere întregi, cu n număr natural nenul. Se elimină primul element din șir și toate elementele șirului aflate pe poziții care reprezintă numere prime, în ordinea crescătoare a pozițiilor. Operația de eliminare se repetă cu elementele rămase în șir, repoziționate după eliminarea celorlalte, până când este eliminat și ultimul element rămas.

Să se scrie un program care a fișează elementele șirului inițial, în ordinea în care au fost eliminate conform algoritmului descris mai sus.

Se consideră o listă circulară simplu înlănțuită, alocată dinamic, cu n elemente, numere naturale citite de la tastatură; primul element al acestei liste este considerat element curent. Se citesc m numere naturale și pentru fiecare se aplică următoarea operație:

  • pentru numărul citit x elementul curent al listei avansează cu x poziții;
  • după elementul curent actual se inserează dublul său și elementul inserat devine element curent.

Să se afișeze elementele listei după cele m operații. Afișarea începe cu elementul care a fost element curent imediat după citire.