Lista de probleme 26

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

#1539 apartenenta C++

Scrieţi în limbajul C/C++ definiţia completă a subprogramului apartenenta, care primeşte ca argument un număr natural nenul n şi returnează valoarea 1 dacă n aparţine mulţimii \(\scriptsize H = \{ 2^x \cdot 3^y \cdot 5^z \, | \, x, y, z \in N \}\), respectiv 0 în caz contrar.

#2144 diofantic C++

Se dau numerele naturale nenule a, b, c, n, urmate de o secvența de n numere naturale distincte ordonate crescător, notată cu s. Scrieți în limbajul C++ definiția completă a subprogramului diofantic care returnează numărul de perechi (x,y) care verifică ecuația: a•x2 + b•y2 = c , unde x și y aparțin secvenței s.

#896 FactorialF C++

Să se scrie o funcție C++ care să returneze pentru un număr natural n transmis ca parametru valoarea lui n!, adică 1•2•...•n.

#1826 ZeroF C++

Să se scrie o funcție C++ care să returneze pentru un număr natural n transmis ca parametru numărul de cifre zero de la finalul lui n! = 1•2•...•n.

#897 SumCifF C++

Să se scrie o funcție C++ care să returneze suma cifrelor unui număr natural transmis ca parametru.

#1509 NrMaxim C++

Să se scrie o funcție care are ca parametru un număr natural n și returnează cel mai mare număr care poate fi obținut mutând, pe rând, prima cifră a numărului n și a celor obținute pe parcurs, pe ultima poziție. Nu se vor folosi șiruri de caractere și tablouri auxiliare.

#898 SumFactCif C++

Să se scrie o funcție C++ care să returneze suma factorialelor cifrelor unui număr natural transmis ca parametru.

#24 Oglindit2 C++

Să se scrie o funcție C++ care să returneze oglinditul unui număr natural transmis ca parametru.

Să se scrie o funcție C++ care să returneze cel mai mare număr care se poate scrie cu cifrele unui număr natural transmis ca parametru.

Să se scrie o funcție C++ care să returneze cel mai mic număr care se poate scrie cu cifrele unui număr natural transmis ca parametru.