Lista de probleme 154

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dă vectorul de tați al unui arbore cu rădăcină cu n noduri. Determinați rădăcina arborelui și frunzele acestuia.

#1651 Graf

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat ponderat. Să se determine vârful pentru care media aritmetică a ponderilor muchiilor incidente este minimă. Dacă există mai multe vârfuri cu aceeași medie minimă, se va afișa vârful numerotat cu o valoare mai mică.

Într-un grup sunt n persoane, numerotate de la 1 la n și o persoană poate cunoaște alte persoane – relație care nu este reciprocă. Să se determine persoana cea mai cunoscută.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se afișeze, pentru fiecare vârf al grafului, lista vecinilor săi.

#437 Conex

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se verifice dacă graful este sau nu conex.

Se dă vectorul de tați al unui arbore cu rădăcină cu n noduri și k noduri din arbore. Determinați pentru fiecare dintre cele k noduri nivelul pe care se află.

#1652 RF

Se dă un graf orientat în care arcele au asociate costuri (numere naturale nenule). Să se determine câte arce (x,y) din graf au costul egal cu costul drumului de cost minim de la x la y.

Se dă lista arcelor unui graf orientat. Să se afișeze, în ordine lexicografică, toate circuitele de lungime trei.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se afișeze componentele conexe ale acestui graf.

#2707 matad

Dându-se o matrice de numere întregi cu n linii și n coloane, să se verifice dacă este sau nu matrice de adiacență asociată unui graf neorientat.