Lista de probleme 2

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

#2666 Trim C++

Scrieți funcția Trim care primește ca parametru un șir de caractere s, elimină eventualele spații de la începutul și sfârșitul șirului și returnează tot prin intermediul lui s șirul de caractere rezultat.

#2664 Search C++

Definiți următoarele funcții:

Funcția IndexOf primește ca parametri un șir de caractere s și un caracter ch și returnează cea mai din stânga poziție unde se găsește ch și șir, sau returnează -1 dacă ch nu apare în șir.

Funcția LastIndexOf primește ca parametri un șir de caractere s și un caracter ch și returnează cea mai din dreapta poziție unde se găsește ch și șir, sau returnează -1 dacă ch nu apare în șir.

Funcția NthIndex primește ca parametri un șir de caractere s, un caracter ch și un număr întreg k. Presupunând că ch apare de n ori în șir, atunci, dacă 1 ≤ k ≤ n, funcția returnează poziția unde caracterul ch apare a k-a oară. În caz contrar, funcția returnează -1.