Lista de probleme 3

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#2666 Trim C++

Scrieți funcția Trim care primește ca parametru un șir de caractere s, elimină eventualele spații de la începutul și sfârșitul șirului și returnează tot prin intermediul lui s șirul de caractere rezultat.

#2997 prescurtat C++

Scrieți funcția cu următorul antet:

void Prescurtat(char s[])

Funcția primește ca parametru un text de cel mult 50 de caractere, alcătuit din cuvinte separate prin câte un spațiu și formate din litere mari ale alfabetului englez, urmate eventual de caracterul . (punct), dacă sunt scrise prescurtat. Textul reprezintă numele unei instituții de învățământ și doar cuvintele din mulțimea {COLEGIUL, LICEUL, NATIONAL, TEORETIC} pot fi prescurtate, eliminându-se ultimele lor litere. Funcția va returna tot prin intermediul parametrului s numele instituției scris fără prescurtări.

#2664 Search C++

Definiți următoarele funcții:

Funcția IndexOf primește ca parametri un șir de caractere s și un caracter ch și returnează cea mai din stânga poziție unde se găsește ch și șir, sau returnează -1 dacă ch nu apare în șir.

Funcția LastIndexOf primește ca parametri un șir de caractere s și un caracter ch și returnează cea mai din dreapta poziție unde se găsește ch și șir, sau returnează -1 dacă ch nu apare în șir.

Funcția NthIndex primește ca parametri un șir de caractere s, un caracter ch și un număr întreg k. Presupunând că ch apare de n ori în șir, atunci, dacă 1 ≤ k ≤ n, funcția returnează poziția unde caracterul ch apare a k-a oară. În caz contrar, funcția returnează -1.