Lista de probleme 32

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Ana a calculat suma numerelor naturale mai mici sau egale cu n, iar Andreea suma numerelor naturale mai mici sau egale cu m. Doamna de mate a calculat apoi diferenţa celor două sume şi a obţinut rezultatul S.

Pentru o valoare S dată, aflaţi toate perechile (n,m), cu n>m, scriindu-le în ordine descrescătoare după n astfel încât doamna de mate să obţină rezultatul S.

#943 Suma4

Se dă n un număr natural nenul. Să se afle ultima cifră a sumei S=14 + 24 + 34 + ... + n4.

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma primelor n pătrate perfecte nenule.

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma pătratelor perfecte mai mici sau egale cu n.

Se dau n numere naturale, unde n este număr par. Să se calculeze suma produselor dintre fiecare număr din prima jumătate și fiecare număr din a doua jumătate a șirului de numere date.

Se citesc numere de la tastatură până la apariția lui zero. Să se determine câte perechi de elemente citite consecutiv se termină cu aceeași cifră.

Într-un şir de numere naturale se numeşte vârf un element care are doi vecini şi este strict mai mare decât aceştia.

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Calculaţi suma elementelor din şir care sunt vârfuri.

Să se afle suma resturilor împărțirii tuturor numerelor naturale de la 1 la n printr-un număr k.

Să se scrie un program care să citească din fișier n numere întregi și să calculeze suma lor.

Pe poarta unei fabrici ies în ordine n pachete fiecare având un volum cunoscut. Pachetele sunt transportate folosind camioane. Toate camioanele au aceeași capacitate C, iar procedura este următoarea: fiecare pachet scos din fabrică este imediat încărcat într-un camion, și nu este posibil ca la încărcare să fie mai mult de un camion.

Determinați numărul minim de camioane necesar pentru a transporta cele n pachete.