Lista de probleme 28

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

Se dă o propoziție care conține numai litere mici ale alfabetului englez și spații. Să se afișeze cuvintele din propoziție care conțin numai vocale.

Se dă o propoziție formată din litere mici ale alfabetului englez, spații și semnele de punctuație ,.. Determinați un cuvânt palindrom din propoziție, primul în ordine alfabetică.

Se dau 2 șiruri de caractere. Sa se afișeze toate caracterele primului șir ce se găsesc și în al doilea.

Se dă un şir format din cel mult 100 de caractere – litere mici ale alfabetului englez şi spaţii. Să se modifice acest şir prin dublarea fiecărei vocale.

Limba păsărească este foarte simplă; și asemănătoare cu limba română! Un text scris în română se traduce în păsărește astfel: după fiecare vocală se inserează litera p și vocala respectivă.

Se dă o propoziție scrisă în limba română. Să se traducă în păsărească.

Limba păsărească este foarte simplă; și asemănătoare cu limba română! Un text scris în română se traduce în păsărește astfel: după fiecare vocală se inserează litera p și vocala respectivă.

Se dă o propoziție scrisă în limba păsărească. Să se traducă în limba română.

Se dă un șir de caractere ce conține doar litere mici ale alfabetului englez. Să se afișez cel mai lung subșir care apare de cel puțin două în șirul dat.

Să se scrie un program care citește o propoziţie şi afişează cuvintele din propoziţie ordonate alfabetic.

Să se scrie un program care citește o listă de cuvinte şi le afişează în ordine alfabetică.

Să se scrie un program care citește mai multe propoziții și determină propoziția de lungime maximă.