Lista de probleme 39

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Să se scrie un program care citește o propoziţie şi afişează cuvintele din propoziţie ordonate alfabetic.

Să se scrie un program care citește o listă de cuvinte şi le afişează în ordine alfabetică.

Să se scrie un program care citește mai multe propoziții și determină propoziția de lungime maximă.

#2813 Note

Se consideră un text cu cel mult 100 de caractere, în care cuvintele sunt formate din litere mari ale alfabetului englez și sunt separate prin câte un spațiu.

Scrieți un program care citește de la tastatură un text de tipul menționat mai sus și afișează pe ecran, pe câte un rând, cuvintele care cuprind cel puțin o notă muzicală. Dacă nu există astfel de cuvinte, se afișează pe ecran mesajul nu exista.

Se dă un șir de caractere în care cuvintele sunt formate din litere mici și mari ale alfabetului englez și sunt separate prin spații. Să se afișeze cuvintele în ordine descrescătoare după numărul de vocale și să se afișeze fiecare cuvânt pe câte o linie. Dacă două cuvinte au același număr de vocale atunci ele se vor ordona descrescător după lungime, iar dacă au aceeași lungime atunci se vor ordona lexicografic.

Se dă un șir de caractere care conține cuvinte formate doar din litere mici și mari ale alfabetului englez, separate printr-un spațiu. Să se afișeze cuvintele din șir, fiecare fiind urmat de inversul său. Cuvintele afișate sunt separate printr-un spațiu.

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură, în această ordine, un număr natural n, apoi n cuvinte, separate prin Enter, urmate de un număr natural k. Numerele citite sunt din intervalul [1,20], iar fiecare cuvânt este format din cel mult 20 de caractere, numai litere mici ale alfabetului englez. Cel puţin unul dintre cuvinte are k litere.

Programul construiește în memorie, apoi afișează pe ecran, un șir care să cuprindă cuvintele citite, separate prin câte un spațiu, astfel încât toate cele care au k litere să ocupe primele poziţii, iar celelalte să se regăsească în continuarea acestora, într-o ordine oarecare.

Să se scrie un program care citește mai multe propoziții și determină propoziția cu cele mai multe cuvinte.

Să se scrie un program care citește o propoziție și determină cuvântul palindrom de lungime maximă.