Lista de probleme 39

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un şir de caractere şi elimină din şir toate perechile de vocale consecutive.

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un cuvănt şi afişează pe ecran toate cuvintele care se pot obţine prin eliminarea unei singure litere din cuvântul citit.

#2673 SwapCuv

Se dă un şir de caractere care conține cuvinte formate din litere mici și mari ale alfabetului englez. Cuvintele sunt separate prin orice caractere imprimabile care nu sunt litere (cu codurile ASCII mai mari sau egale cu 32). Să se afișeze cuvintele pe cate o linie în felul următor:

Primul
Ultimul
Al Doilea
Penultimul
...

Să se scrie un program care citește o propoziție și determină numărul de cuvinte care încep și se termină cu vocală.

#2953 inserarechar C++

Scrieți un program care citește un cuvânt cu cel mult 15 litere mici ale alfabetului englez și apoi un text cu cel mult 255 de caractere (cuvinte formate din litere mici ale alfabetului englez separate prin unul sau mai multe spații) și care afișează șirul obținut prin inserarea în text a caracterului ? după fiecare apariție a cuvântului citit. Dacă în text nu apare cuvântul citit, se va afișa mesajul NU APARE.

Să se scrie un program care citește un șir de caractere și afișează o singură dată literele mici din șir în ordinea în care apar în șir.

Numim cuvânt un șir de caractere care nu conține spații și conține cel puțin o literă. Numim valoarea ASCII a unui cuvânt suma codurilor ASCII ale caracterelor care fac parte din acel cuvânt.

Se dă un șir de caractere, care conține litere mici și mari ale alfabetului englez, spații, cifre și alte simboluri. Să se afișeze pe câte un rând valoarea ASCII și cuvintele care au acea valoare, în ordinea crescătoare a valorilor ASCII. Cuvintele cu aceeași valoare a codurilor ASCII sunt afișate pe aceeași linie cu spații între ele în ordinea în care apar în șir.

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un şir de cel mult 50 de caractere (cifre, litere ale alfabetului englez şi spaţii; şirul conţine cel puţin o literă), apoi construieşte în memorie şi afişează pe ecran şirul de caractere obţinut din şirul citit prin eliminarea tuturor caracterelor care nu sunt litere.

Se dau două cuvinte şi o propoziţie. Să se înlocuiască în propoziţie fiecare apariţie a primului cuvânt cu al doilea.

Se dau două şiruri de caractere s şi t. Să se elimine din s toate apariţiile lui t.