Lista de probleme

#678 mts

Lot Juniori, Vaslui, 2014

Să se determine numărul de trasee din punctul (0,0) în punctul (X,X) care respectă anumite reguli.

Lot Juniori, Vaslui, 2014

Se cere determinarea unor informații despre secvențele unui șir dat.

Lot Juniori, Vaslui, 2014

Pe axa reală există N orașe, numerotate cu numerele 1, 2, 3, …, N. Deși într-o lume unidimensională lucrurile par a fi mult mai simple, totuși majoritatea locuitorilor sunt nemulțumiți de distanțele mari parcurse între orașe în scopul rezolvării diferitelor probleme. Astfel, pentru o mai bună organizare, s-a supus la vot și s-a decis promovarea a cel mult K orașe la rangul de centru adminstrativ. Centrele trebuie amplasate într-un mod isteț, în așa fel încât distanța maximă calculată dintre distanțele de la fiecare oraș la cel mai apropiat centru administrativ să fie cât mai mică. Întrucât costurile de administrare ale unui astfel de centru sunt ridicate, se dorește să se amplaseze un număr cât mai mic de centre administrative astfel încât distanța maximă să nu fie modificată.

Lot Juniori, Vaslui, 2014

Se consideră un număr natural N și fie A mulţimea tuturor numerelor naturale cuprinse între 1 şi N2.

Numim partiție a mulțimii A un set de submulțimi A1, A2, ..., AN cu proprietățile:

  • Reuniunea celor N submulțimi are ca rezultat mulțimea A;
  • Intersecția oricăror două submulțimi distincte este mulțimea vidă;
  • Numărul de elemente ale fiecărei submulțimi Ai, 1 ≤ i ≤ N, este N;
  • Elementele fiecărei submulţimi sunt aşezate în ordine crescătoare;

Să se scrie un program care determină o partiție a mulțimii A cu proprietăţile:

  • Sumele elementelor fiecărei submulţimi Ai, 1 ≤ i ≤ N, sunt egale;
  • Pentru oricare submulțime Ai, 1 ≤ i ≤ N, diferența oricăror două elemente succesive ale sale este diferită de N+1 și de N-1;

Lot Juniori, Vaslui, 2014

#683 ssce

Avem la dispoziţie un şir X cu n numere naturale date într-o bază b. Trebuie determinat un subşir al şirului dat care are anumite proprietăţi, precizate în enunț.

Lot Juniori, Vaslui, 2014

Lot Juniori, Sovata, 2014

Lot Juniori, Sovata, 2014

#692 robot

Lot Juniori, Sovata, 2014

Lot Juniori, Sovata, 2014