Lista de probleme 51

Filtrare

#3982 descp2

Se dă un număr natural n. Determinaţi, în ordine lexicografică, toate modalităţile de a-l scrie pe n ca sumă de puteri ale lui 2 scrise în ordine crescătoare.

#4036 kdivnn

Se dau n şi k numere naturale nenule. Determinaţi cel mai mare număr natural de cel mult k cifre care divide pe nn.

#4486 genAB

Se dau două numere naturale nenule A și B, A ≤ B. Spunem că număr x este pe drojdie dacă A ≤ x ≤ B și în plus orice două cifre alăturate ale lui x au diferența în modul egală cu 1. De exemplu, dacă A = 200 și B = 300, atunci numerele pe drojdie sunt 210, 212, 232 și 234. Pentru A și B date, să se afișeze în ordine crescătoare numerele pe drojdie.

Se dă un număr natural n. Determinaţi, în ordine lexicografică, toate modalităţile de a-l scrie pe n ca sumă de numere naturale.

Se dă un număr natural n. Determinați, în ordine lexicografică, toate modalitățile de a-l scrie pe n ca sumă de numere naturale pare.

Se dă un număr natural n. Determinați, în ordine lexicografică, toate modalitățile de a-l scrie pe n ca sumă de numere naturale impare distincte.

Se dă un număr natural n. Determinaţi, în ordine lexicografică, toate modalităţile de a-l scrie pe n ca sumă de numere naturale distincte.

#2245 Plata1

Se consideră n tipuri de bancnote, cu valorile v[1] v[2] ... v[n], ordonate strict crescător. Pentru fiecare tip de bancnote se știe numărul de bancnote disponibile c[1] c[2] ... c[n]. Se cere să se determine o modalitate de a plăti integral o sumă dată S cu bancnotele disponibile.

#3169 Plata2

Se consideră n tipuri de bancnote, cu valorile v[1] v[2] ... v[n], ordonate strict crescător. Pentru fiecare tip de bancnote se știe numărul de bancnote disponibile c[1] c[2] ... c[n]. Se cere să se determine o modalitate de a plăti integral o sumă dată S cu bancnotele disponibile, astfel încât să se folosească cel puțin o bancnotă de fiecare tip.

#3170 Plata3

Se consideră n tipuri de bancnote, cu valorile v[1] v[2] ... v[n], ordonate strict crescător. Se cere să se determine o modalitate de a plăti integral o sumă dată S cu bancnotele disponibile, știind că se pot folosi oricâte bancnote de orice tip.