Lista de probleme 26

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dă lista arcelor unui graf orientat. Să se determine nodurile care au gradul exterior egal cu gradul interior.

Se dă lista arcelor unui graf orientat. Să se determine nodurile care au gradul interior nul.

Într-un grup sunt n persoane, numerotate de la 1 la n și o persoană poate cunoaște alte persoane – relație care nu este reciprocă. Să se determine persoana cea mai cunoscută.

Se dă lista arcelor unui graf orientat. Să se afișeze, în ordine lexicografică, toate circuitele de lungime trei.

Se dă lista arcelor unui graf orientat. Să se afișeze, în ordine lexicografică, toate ciclurile de lungime trei.

Să se determine câte grafuri orientate complete cu n noduri există.

Se dă un graf turneu cu n noduri. Să se determine un drum elementar care să conțină toate nodurile grafului.

Se dă un graf orientat cu n noduri și un nod p. Să se afișeze toate nodurile q ale grafului, diferite de p, cu proprietatea că există cel puțin un drum de la p la q și lungimea drumului minim este pară.

#1551 DSLM

Se dă mulțimea V a arcelor unui graf orientat cu n vârfuri.
Să se determine drumul simplu de lungime maximă cu extremitatea inițială în vârful p din graf.

#587 Mall

Într-un mall sunt n centre comerciale, numerotate de la 1 la n, unite între ele prin coridoare unidirecționale. Să se determine, dacă există, un centru comercial în care se poate ajunge din oricare altul.