Lista de probleme 25

Filtrare

Dându-se o expresie aritmetică prefixată, postfixată sau infixată, să se afișeze toate celelalte forme ale ei.

Se dă un arbore binar care conține valori numere naturale. Să se afișeze frunzele acestui arbore.

Se dă un arbore binar care conține valori numere naturale. Să se afișeze valorile din arbore în urma parcurgerii în preordine.

Se dă un arbore binar care conține valori numere naturale. Să se afișeze valorile din arbore în urma parcurgerii în inordine.

Se dă un arbore binar care conține valori numere naturale. Să se afișeze valorile din arbore în urma parcurgerii în postordine.

Se dă un arbore binar care conține valori numere naturale. Să se determine diferența în valoare absolută a sumei valorilor memorate în subarborele stâng al rădăcinii și suma valorilor memorate în subarborele drept al rădăcinii.

Se dă un arbore binar care conține valori numere naturale. Se dau k noduri din arbore și se cere determinarea, pentru fiecare nod, a numărului de noduri din subarborele cu rădăcina în acel nod.

Se dă un arbore binar care conține valori numere naturale. Se dau k noduri din arbore și se cere determinarea, pentru fiecare nod, a numărului de noduri din subarborele cu rădăcina în acel nod care conțin valori prime.

Se dă un arbore binar care conține valori numere naturale. În acest arbore rădăcina este considerată pe nivelul 0, descendenții direcți ai rădăcinii pe nivelul 1, etc. Să se determine numărul de nivele k din arbore și, pentru fiecare nivel i de la 0 la k, numărul de noduri situate pe acel nivel.

Se consideră un arbore binar alocat dinamic în care nodurile memorează numere naturale nenule. Să se determine valorile memorate în descendenții direcți ai rădăcinii arborelui.