Lista de probleme 84

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dau n numere naturale. Calculați media armonică a celor n numere citite cu 2 zecimale exacte.

Se dau n numere naturale. Calculați media pătratică a celor n numere citite cu 2 zecimale exacte.

#2222 p10_10

Se dau două numere naturale n, care este putere a lui 10 și k. Să se afișeze nk.

#1681 Power C++

Prietenul nostru, Zolly, a învățat la scoală despre ridicarea la putere. Ajutați-l să calculeze \( a^b\).

#2747 Log

Se dau numerele n și m. Să se determine exponentul la care se ridică n pentru a obține m.

Se dau două numere naturale nenule n și p. Afișați în ordine crescătoare puterile lui n mai mici sau egale cu p.

Se citește un număr n și apoi n numere naturale. Să se verifice pentru fiecare număr dacă este pătrat perfect.

Se citește un număr n și apoi n numere naturale. Să se verifice pentru fiecare număr dacă este cub perfect.

Se citește numărul natural n. Să se afișeze următoarea piramidă de numere:

1
1 2
1 2 3
.......
1 2 3 ... n