Lista de probleme 84

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Amicul nostru, Zoli, a învățat la scoală despre pătrate perfecte și numere piramidale. Al n-lea număr piramidal înseamnă suma primelor n pătrate perfecte, începând de la 1. Ajutați-l pe Zoli sa afle primele n numere piramidale.

Se citește numărul natural n, şi un caracter c. Să se afișeze următoarea piramidă:

c
cc
ccc
....
ccc...c

Se citește numărul natural n, şi două caractere c şi d. Să se afișeze următorul pătrat, format din n linii şi n coloane:

ccc...cc
cdd...dc
....
cdd...dc
ccc...cc

Se citește numărul natural impar n, şi două caractere c şi d. Să se afișeze următorul pătrat, format din n linii şi n coloane, în care cele două caractere alternează:

cdc...dc
dcd...cd
....
dcd...cd
cdc...dc

Se citesc 2 numere, n și p, afișați în ordine crescătoare toate puterile lui n care sunt mai mici sau egale cu p.

Se dă n. Afișați un triunghi cu latura de n steluțe gol înăuntru.

Se citeste o cifra nenula n. Sa se afiseze figura, ca in exemplu.

#2574 Val1

Se citeste n și m. Să se reprezinte următoarea diagramă în funcție de n și m, în care n reprezintă înălțimea, iar m numărul de valuri care compun diagrama. Diagrama este formată din caractere 0, interiorul și exteriorul valurilor sunt alcătuite din caractere _.