Lista de probleme 84

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se citește un număr natural n cu o cifră. Afișați pe ecran o figură sub forma de romb formata cu numerele naturale de la 1 la n, ca în exemplu.

Se dă n un număr natural. Să se afișeze un romb de latură n umplut cu caractere * iar spațiul spațiul exterior umplut cu #, ca în exemplu.

#1412 Desen

Se dau 2 numere naturale c și n, de o singură cifra. În funcție de valoarea lui c construiți o figură geometrică formată din cifre de la 1 la n, ca în exemple.

#2281 Sageata

Pentru un număr n, o săgeată este formată din n steluțe (*) pe fiecare linie și 2*n - 1 linii.

Admiterea la clasa de Excelență din Bistrița, 2017

Se dă un număr natural n. Să se afișeze fiecare cifră a numărului folosind simbolul @, ca în exemplu.

Se dau două numere naturale nenule n și m. Pentru mulțimile A={1,2,..,n} și B={1,2,...,m}, să se afișeze mulțimea A×B={(a,b) | a∈A, b∈B}.

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un şir de numere naturale şi determină suma lor.

#51 Suma

Se citesc numere de la tastatură până la apariția lui zero. Să se determine suma lor.

#2641 AF

Gigel are ca temă la matematică să precizeze valoarea de adevăr a unor expresii de forma nr1 semn nr2 = nr3, unde nr1, nr2 și nr3 sunt numere naturale, iar semn poate fi +, -, x sau : reprezintând adunarea, scăderea, înmulțirea și împărțirea. Ajutați-l pe Gigel să rezolve tema la matematică.

Un băiat și tatăl lui se decid să plece într-o excursie prin lume, fiecare de la casa lui pe același traseu. Deoarece nu au reușit să găsească destule zile libere de la serviciu încât să aibă timp să se întâlnească înainte de plecarea programată, se hotărăsc să plece separat și dacă se întâlnesc pe drum consideră excursia un succes.

Considerăm traseul excursiei o linie dreaptă cu coordonate unidimensionale reprezentate de numere naturale (0,1,2,3…). Tatăl parcurge exact t km/zi, după care trebuie să înnopteze la o pensiune. Băiatul parcurge exact b km/zi, după care de asemenea trebuie să înnopteze la o pensiune. Tatăl pleacă de la el de acasă(poziția pt), iar fiul pleacă de la casa lui(poziția pb). Amândoi pleacă în aceeași zi, merg în aceeași direcție, iar excursia durează z zile.

Pensiunile se află la fiecare coordonată 0, 1, 2, 3, …. Tatăl și băiatul se pot întâlni numai dacă se află la aceeași coordonată în același timp.

Se cere să se determine dacă pe parcursul celor z zile ale excursiei, băiatul și tatăl se întâlnesc. Dacă da, se afișează coordonata unde se întâlnesc, altfel se afișează -1.