Lista de probleme 77

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#834 ElimCifRec C++

Să se scrie o funcție C++ recursivă care primește ca parametri un număr natural n și o cifră c și returnează numărul obținut prin eliminarea din n a tuturor aparițiilor lui c.

#2385 oaste

Pe un continent reprezentat printr-o matrice cu n linii si m coloane se aflá mai multe state, toate aflate in conflict. Astfel, fiecare si-a mobilizat oastea. Elementele matrici memoreazá cäte o cifrá. Doua elemente ínvecinate pe linie sau pe coloaná (nu si pe diagonalá) apartin aceluiasi stat si se numesc regiuni. O pozitie din matrice ce contine cifra 0 este o regiune neutra si nu are soldati, iar pozitia ce contine o cifra c nenula apartine unui stat si are c soldati. Determinati regiunea cu cei mai multi soldati din statul cu cei mai multi soldati.

Să se scrie o funcție C++ recursivă care să returneze cea mai mare cifră pară a unui număr natural transmis ca parametru.

#2674 IncDecRec C++

Scrieți funcția recursivă IncDecRec care primind ca parametru un număr natural n, returnează numărul obținut din n prin scăderea cu 1 a fiecărei cifre impare și creșterea cu 1 a fiecărei cifre pare.

#2741 SAO1

După ce ți-ai dat seama că nu poți învinge nici unul dintre monștrii (din problema SAO), ai decis să te retragi și să devii un fermier. Din banii pentru cumpărarea echipamentului ai cumpărat o parcelă codificată sub forma unei matrice de n linii și m coloane, pentru fiecare zonă cunoscându-se fertilitatea ei. Cum nu ai bani ca să cultivi pământul, dorești să selectezi o parcelă în care toate zonele să aibă aceeași fertilitate, iar fertilitatea totală să fie maximă. Fertilitatea totală a unei parcele este egală cu suma fertilităților zonelor care compun acea parcelă.

Dându-se matricea codificărilor zonelor din teren, să se determine fertilitatea totală maximă a unei parcele în care toate zonele au aceeași fertilitate.

Să se scrie o funcție C++ care să returneze rezultatul funcţiei Manna-Pnueli.

Se dă planul unei clădiri pătrate formate din n*n camere, sub forma unei matrice cu n linii și n coloane și elemente 0 sau 1. Camerele marcate cu 0 sunt libere, cel marcate cu 1 sunt inaccesibile și fiecare cameră are o pereche de coordonate, de forma I J, reprezentând linia și coloană pe care este situată camera. Dintr-o cameră liberă se poate trece în altă cameră liberă, cu condiția să se învecineze pe linie sau pe coloană.

Administratorul clădirii primește o listă cu coordonatele a m camere pentru care s-au găsit potențiali chiriași. Nu pot fi închiriate decât camerele libere și accesibile din exteriorul clădirii – adică să existe o succesiune de camere învecinate care începe pe o latură a clădirii și se încheie la camera respectivă.

Pentru fiecare dintre camerele din listă, verificați dacă poate fi închiriată sau nu.

#840 Croco

Se dă o matrice cu n linii și m coloane și elemente 0 sau 1, care reprezintă harta unui lac, în care 1 înseamnă uscat, iar 0 înseamnă apă.

Să se plaseze pe fiecare zonă cu uscat un crocodil sau un elefant astfel încât să nu fie două animale din aceeași specie în zone învecinate.

#1863 NumarareRec C++

Scrieţi definiția completă a subprogramului recursiv numarare, care primeşte prin parametrul v un tablou unidimensional cu cel mult 100 de elemente întregi, iar prin parametrul n numărul efectiv de elemente din v.

Subprogramul returnează numărul de perechi de elemente vecine din tabloul v care sunt egale.

#938 FSumRec C++

Scrieți definiția completă unui subprogram C++ recursiv care returnează suma elementelor unui tablou unidimensional transmis ca parametru.