Lista de probleme 83

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Să se scrie o funcție C++ recursivă care să returneze cea mai mare cifră pară a unui număr natural transmis ca parametru.

Moș Crăciun locuiește la polul nord și pregătește cadouri pentru copii cuminți din clasele a X-a B și A, ajutat de mai mulți spiriduși. Datorită încălzirii globale, gheața se topește, formându-se mai multe banchize. Spiridușii care se află pe alte banchize decât Moș Crăciun nu-l mai pot ajuta pe acesta, spre disperarea generală.

Scrieți un program care să determine câți spiriduși se află pe aceeași banchiză cu Moș Crăciun și îl pot ajuta în continuare să pregătească cadouri pentru copii cuminți din clasele a X-a B și A.

#2385 oaste

Pe un continent reprezentat printr-o matrice cu n linii si m coloane se aflá mai multe state, toate aflate in conflict. Astfel, fiecare si-a mobilizat oastea. Elementele matrici memoreazá cäte o cifrá. Doua elemente ínvecinate pe linie sau pe coloaná (nu si pe diagonalá) apartin aceluiasi stat si se numesc regiuni. O pozitie din matrice ce contine cifra 0 este o regiune neutra si nu are soldati, iar pozitia ce contine o cifra c nenula apartine unui stat si are c soldati. Determinati regiunea cu cei mai multi soldati din statul cu cei mai multi soldati.

#2674 IncDecRec C++

Scrieți funcția recursivă IncDecRec care primind ca parametru un număr natural n, returnează numărul obținut din n prin scăderea cu 1 a fiecărei cifre impare și creșterea cu 1 a fiecărei cifre pare.

#3341 oaste2

Pe un continent reprezentat printr-o matrice cu n linii și m coloane se află mai multe state, toate în conflict. Astfel, fiecare si-a mobilizat oastea. Fiecare element al matricei reprezintă o regiune. Două elemente, din matrice, învecinate pe linie sau pe coloană (nu si pe diagonală) reprezintă două regiuni care aparțin aceluiași stat. Un element din matrice ce contine cifra 0 este o regiune neutră care delimitează statele si nu are soldați. Elementul ce conține o cifră c nenulă este o regiune ce aparține unui stat și are c soldați. Să se determine numărul S maxim de soldați dintr-un stat al continentului precum și numărul R minim de regiuni pe care le poate avea un stat cu S soldati.

Să se scrie o funcție C++ care să returneze rezultatul funcţiei Manna-Pnueli: \( f(x) = \begin{cases}
x-1& \text{dacă } x ≥ 12,\\
f(f(x+2)) & \text{dacă } x < 12.
\end{cases} \) .

#2741 SAO1

După ce ți-ai dat seama că nu poți învinge nici unul dintre monștrii (din problema SAO), ai decis să te retragi și să devii un fermier. Din banii pentru cumpărarea echipamentului ai cumpărat o parcelă codificată sub forma unei matrice de n linii și m coloane, pentru fiecare zonă cunoscându-se fertilitatea ei. Cum nu ai bani ca să cultivi pământul, dorești să selectezi o parcelă în care toate zonele să aibă aceeași fertilitate, iar fertilitatea totală să fie maximă. Fertilitatea totală a unei parcele este egală cu suma fertilităților zonelor care compun acea parcelă.

Dându-se matricea codificărilor zonelor din teren, să se determine fertilitatea totală maximă a unei parcele în care toate zonele au aceeași fertilitate.

#1863 NumarareRec C++

Scrieţi definiția completă a subprogramului recursiv numarare, care primeşte prin parametrul v un tablou unidimensional cu cel mult 100 de elemente întregi, iar prin parametrul n numărul efectiv de elemente din v.

Subprogramul returnează numărul de perechi de elemente vecine din tabloul v care sunt egale.

#2730 SC C++

Scrieți funcția recursivă având următorul antet:

int SC(char s[])

Funcția primește ca parametru un șir de caractere și returnează suma tuturor cifrelor care apar în șir.

Se dă planul unei clădiri pătrate formate din n*n camere, sub forma unei matrice cu n linii și n coloane și elemente 0 sau 1. Camerele marcate cu 0 sunt libere, cel marcate cu 1 sunt inaccesibile și fiecare cameră are o pereche de coordonate, de forma I J, reprezentând linia și coloană pe care este situată camera. Dintr-o cameră liberă se poate trece în altă cameră liberă, cu condiția să se învecineze pe linie sau pe coloană.

Administratorul clădirii primește o listă cu coordonatele a m camere pentru care s-au găsit potențiali chiriași. Nu pot fi închiriate decât camerele libere și accesibile din exteriorul clădirii – adică să existe o succesiune de camere învecinate care începe pe o latură a clădirii și se încheie la camera respectivă.

Pentru fiecare dintre camerele din listă, verificați dacă poate fi închiriată sau nu.