Lista de probleme 48

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dă un număr natural n. Construiți un șir format din primele 2n numere naturale, dispuse astfel:

  • se pleacă de la șirul 1 2
  • exact la mijlocul acestui șir se inserează șirul 3 4 și se obține 1 3 4 2
  • exact la mijlocul acestui șir se inserează șirul 5 6 7 8 și se obține 1 3 5 6 7 8 4 2
  • etc
  • în general, la mijlocul șirului format din primele 2k numere naturale se inserează șirul ordonat format din următoarele 2k numere naturale.

Se dau patru numere naturale n a x y. Să se afișeze elementele mulțimii M, cu următoarele proprietăți:

  • toate elementele lui M sunt numere naturale mai mici sau egale cu n;
  • a se află în M;
  • dacă b se află în M, atunci b+x și b+y se află în M.

Se dă un număr natural n. Să se genereze, în ordine lexicografică, toate șirurile de cifre binare de lungime n.

De-a lungul bulevardului sunt n copaci, numerotați de la 1 la n, pentru fiecare cunoscându-se înălțimea, exprimată în centimetri. Primarul dorește să taie copacii și apelează la un vrăjitor care va proceda astfel: alege o secvență cât mai lungă de copaci învecinați și aplică o vrajă prin care toți înălțimea tuturor copacilor din secvență scade cu o aceeași valoare, strict pozitivă. Să se determine care este numărul minim de vrăji care trebuie aplicate astfel încât toți copacii să aibă înălțime zero.

#837 Fill

Se dă o matrice cu n linii și m coloane și elemente 0 sau 1, care reprezintă harta unei planete, în care 1 înseamnă uscat, iar 0 înseamnă apă. Două elemente 1 care se învecinează pe linie sau pe coloană (nu și pe diagonală) fac parte din același continent.

Să se determine câte continente sunt pe hartă.

Moș Crăciun locuiește la polul nord și pregătește cadouri pentru copii cuminți din clasele a X-a B și A, ajutat de mai mulți spiriduși. Datorită încălzirii globale, gheața se topește, formându-se mai multe banchize. Spiridușii care se află pe alte banchize decât Moș Crăciun nu-l mai pot ajuta pe acesta, spre disperarea generală.

Scrieți un program care să determine câți spiriduși se află pe aceeași banchiză cu Moș Crăciun și îl pot ajuta în continuare să pregătească cadouri pentru copii cuminți din clasele a X-a B și A.

#2385 oaste

Pe un continent reprezentat printr-o matrice cu n linii si m coloane se aflá mai multe state, toate aflate in conflict. Astfel, fiecare si-a mobilizat oastea. Elementele matrici memoreazá cäte o cifrá. Doua elemente ínvecinate pe linie sau pe coloaná (nu si pe diagonalá) apartin aceluiasi stat si se numesc regiuni. O pozitie din matrice ce contine cifra 0 este o regiune neutra si nu are soldati, iar pozitia ce contine o cifra c nenula apartine unui stat si are c soldati. Determinati regiunea cu cei mai multi soldati din statul cu cei mai multi soldati.

#3341 oaste2

Pe un continent reprezentat printr-o matrice cu n linii și m coloane se află mai multe state, toate în conflict. Astfel, fiecare si-a mobilizat oastea. Fiecare element al matricei reprezintă o regiune. Două elemente, din matrice, învecinate pe linie sau pe coloană (nu si pe diagonală) reprezintă două regiuni care aparțin aceluiași stat. Un element din matrice ce contine cifra 0 este o regiune neutră care delimitează statele si nu are soldați. Elementul ce conține o cifră c nenulă este o regiune ce aparține unui stat și are c soldați. Să se determine numărul S maxim de soldați dintr-un stat al continentului precum și numărul R minim de regiuni pe care le poate avea un stat cu S soldati.

#2741 SAO1

După ce ți-ai dat seama că nu poți învinge nici unul dintre monștrii (din problema SAO), ai decis să te retragi și să devii un fermier. Din banii pentru cumpărarea echipamentului ai cumpărat o parcelă codificată sub forma unei matrice de n linii și m coloane, pentru fiecare zonă cunoscându-se fertilitatea ei. Cum nu ai bani ca să cultivi pământul, dorești să selectezi o parcelă în care toate zonele să aibă aceeași fertilitate, iar fertilitatea totală să fie maximă. Fertilitatea totală a unei parcele este egală cu suma fertilităților zonelor care compun acea parcelă.

Dându-se matricea codificărilor zonelor din teren, să se determine fertilitatea totală maximă a unei parcele în care toate zonele au aceeași fertilitate.

Se dă planul unei clădiri pătrate formate din n*n camere, sub forma unei matrice cu n linii și n coloane și elemente 0 sau 1. Camerele marcate cu 0 sunt libere, cel marcate cu 1 sunt inaccesibile și fiecare cameră are o pereche de coordonate, de forma I J, reprezentând linia și coloană pe care este situată camera. Dintr-o cameră liberă se poate trece în altă cameră liberă, cu condiția să se învecineze pe linie sau pe coloană.

Administratorul clădirii primește o listă cu coordonatele a m camere pentru care s-au găsit potențiali chiriași. Nu pot fi închiriate decât camerele libere și accesibile din exteriorul clădirii – adică să existe o succesiune de camere învecinate care începe pe o latură a clădirii și se încheie la camera respectivă.

Pentru fiecare dintre camerele din listă, verificați dacă poate fi închiriată sau nu.