Lista de probleme 89

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#1953 tabel1

Marius se pregătește pentru olimpiada de informatică. Astăzi, profesoara lui i-a predat șirurile de caractere. După școală și-a lăsat caietul de informatică pe birou, și frățiorul lui, pus pe șotii, a deschis caietul la ultima lecție și a văzut scris mare: TABEL ASCII. Pentru că îi place să scrie, s-a gândit să modifice puțin numerele din tabel. Așa că a șters unele din ele, scriind altele în loc. Marius nu a observat acest lucru și a început să rezolve problemele date de doamna profesoară. Are nevoie de ajutor, de aceea te roagă să îl ajuți să rezolve următoarea problemă, folosind tabelul ascii din caietul său: “Se dă un șir de caractere format din cifre și litere mari și mici ale alfabetului englez. Afișați suma valorilor tuturor literelor (valoarea unei litere se află în tabelul Ascii) și cel mai mare număr vale-deal care se poate forma cu cifrele care apar în șir. Un număr vale-deal are cifre distincte și cifrele din prima jumătate sunt în ordine descrescătoare, iar dele din a doua jumătate în ordine crescătoare. Exemplu : 98367 e număr vale-deal, 998367 nu e număr vale-deal, 987 nu e număr vale-deal.”

Cunoscând șirul format din cifre zecimale, litere mici și litere mari ale alfabetului englez, respectiv numerele modificate de fratele lui Marius, scrieți un program care să determine:

a) suma codurilor ASCII ale literelor din sir (folosind tabelul din caietul lui Marius);
b) cel mai mare număr vale-deal care are cifre ce apar în șir.

Se citește un text. Se cere criptarea acestuia folosind Encripția XOR.

#964 cod

Pentru codificarea textului unui mesaj s-a folosit codificarea ASCII, asociindu-se literelor mari ale alfabetului englez numerele distincte de la 65 la 90, literelor mici ale alfabetului englez numerele distincte de la 97 la 122, spaţiului numărul 32, iar punctului (.) numărul 46.

Fiecare linie a mesajului ce urmează a fi codificat, are cel mult 80 de caractere, textul lui fiind format din cuvinte separate printr-un singur spaţiu sau printr-un singur punct, iar cuvintele sunt formate numai din litere ale alfabetului

Codificarea textului mesajului este realizată astfel: fiecare cuvânt din text se scrie în ordine inversă, înlocuindu-se fiecare caracter cu şirul rezultat prin scrierea în ordine inversă a codului asociat acestuia. De exemplu codificarea caracterului z este şirul 221. Aceeaşi regulă de codificare se aplică atât spaţiului cât şi punctului.

Textul rezultat în urma codificării va conţine doar cifre, fără spaţii şi fără simboluri de punctuaţie.

să se scrie un program care să citească codificarea textului unui mesaj, să decodifice textul şi să afișeze

Olimpiada de Informatică, etapa pe sector, Bucureşti, 2007

Citindu-se un număr natural n şi un şir de caractere să se afişeze de n ori şirul de caractere.

#2081 Parsare C++

Se citesc numere până când nu mai este niciun număr de citit. Se cere să se afișeze valoarea maximă dintre acestea.

Se dă un şir cu cel mult 255 de caractere. Să se determine câte vocale conţine.

Se va defini şi utiliza subprogramul apcar, cu doi parametri:

  • s – un şir cu cel mult 255 de caractere
  • c – un caracter

care returnează numărul de apariţii ale caracterului c în şirul s.

#2667 ec2i

Fie aX^2+bX+c=0 o ecuație de gradul al doilea. Determinați soluțiile complexe ale acestei ecuații.

Best of CNCV /w 2018

#903 Cezar

În criptografie, cifrul Caesar este una dintre cele mai simple și mai cunoscute modalități de criptare a unui text. Este un cifru cu substituție, în care fiecare literă textul inițial este înlocuită cu o literă care se află în alfabet la o distanță fixă față de cea înlocuită. Această metodă este numită așa după Iulius Cezar, care o folosea pentru a comunica cu generalii săi.
De exemplu, cu o deplasare de 3 poziții, A este înlocuit cu D, B devine E și așa mai departe – în final X devine A, Y devine B, Z devine C. Celelalte caractere din text rămân nemodificate. Astfel, textul ana are mere devine dqd duh phuh.

Să se scrie un program care citește un text și un număr reprezentând deplasarea și îl criptează folosind cifrul Cezar cu deplasarea dată.

Se dă un șir de caractere format din cuvinte, separate prin spații. Cuvintele conțin doar litere mici ale alfabetului englez. Afișați, în ordine lexicografică, cuvintele distincte din șir.

Dându-se o ecuaţie de gradul 2, să se scrie un program care determină soluţiile acestei ecuaţii.