Lista de probleme 89

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dă un șir de caractere format din cuvinte, separate prin spații. Cuvintele conțin doar litere mici ale alfabetului englez. Afișați, în ordine lexicografică, cuvintele din șir și frecvența lor de apariție.

#1003 Baze1

Se dau două numere b1 b2, reprezentând două baze de numeraţie şi două şiruri de cifre x y, reprezentând două numere: x în baza b1, y în baza b2. Determinaţi suma numerelor x şi y în baza 10.

Se consideră un șir de caractere format numai din litere mici ale alfabetului englez. Dacă șirul conține subșiruri consecutive care se repetă, el poate fi scris condensat. De exemplu, șirul mamateteter poate fi scris (ma)2(te)3r – subșirul care se repetă se scrie între paranteze rotunde, urmat de numărul de apariții.

Dându-se un șir în forma condensată, să se determine șirul în forma inițială.

#851 Email

Se dă o listă de adrese de email corecte ca structură. Să se determine câte adrese de email sunt asociate cu fiecare nume de domeniu.

#1000 CNP

Se consideră un fişier care conţine informaţii despre mai multe persoane, sub o formă nestructurată. Informaţiile sunt dispuse pe linii de maxim 200 de caractere şi pot conţine CNP-uri valide. Ştiind că CNP-ul unei persoane este un şir de exact 13 cifre consecutive, scrieţi un program care determină şi scrie în fişierul de ieșire, pe linii distincte, toate CNP-urile extrase din text. Dacă în fișierul de intrare nu se află niciun CNP, în fișierul de ieșire se va afișa numai valoarea 0.

Elevii clasei a X-a adună cadouri pentru sărbători. Fiecare elev realizează o listă cu cadourile adunate.

Şeful clasei trebuie să centralizeze listele primite. Ajutaţi-l să construiască o listă a care să conţină denumirea fiecărui cadou şi numărul total de cadouri de acel tip (cantitatea). Lista va fi ordonată descrescător după cantitate.

Scrieţi în limbajul C++ definiţia completă a funcţiei recursive nr_aparitii cu următorul antet:

unsigned nr_aparitii(char *sir, char *secventa)

ce returnează numărul de apariţii ale şirului de caractere secventa în şirul sir.

#2565 Catchy

Refolosirea cuvintelor care au fost scrise pe bannere publicitare mai vechi este deviza angajaților firmei publicitare “Catchy”. În magazia firmei sunt depozitate K bannere vechi. Cuvintele de pe acestea pot fi decupate integral şi reasamblate pentru a forma textul noilor bannere comandate. Caracterele speciale care separă cuvintele nu vor fi refolosite. Si-au propus să realizeze un singur banner pentru care textul este format numai din cuvinte care se află deja scrise pe bannerele depozitate în magazie. Dacă există mai multe astfel de bannere, vor alege un banner pentru care numărul de exemplare identice care pot fi realizate este maxim. Dacă şi în acest caz există mai multe bannere, se va realiza bannerul cu numărul de ordine cel mai mic.
Cunoscând textele scrise pe cele K bannere depozitate în magazia firmei, precum și textele care trebuie să fie scrise pe cele N bannere nou comandate, scrieţi un program care să determine bannerul care urmează să fie realizat, în condiţiile descrise în enunţul problemei.

Se dă numărul n în baza b, să se afișeze numărul n în convertit în baza c.

Albă ca Zăpada şi cei n pitici locuiau încă în căsuţa lor din pădure. Piticilor le făcuse cadou Moş Crăciun câte un număr şi fiecare pitic s-a hotărât să scrie numărul primit ca sumă de m numere naturale, astfel încât cel mai mic dintre numerele din sumă să fie maxim posibil, iar diferenţa dintre cel mai mare număr din sumă şi cel mai mic să fie minimă.