Lista de probleme 100

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#3492 PalPal C++

Se dă un șir s de caractere (litere mici ale alfabetului englez), urmat de un număr natural k. Să se afișeze câte subsecvențe ale șirului s de lungime 1, 2, … k sunt palindromuri.

Se dă un şir cu cel mult 255 de caractere. Să se determine câte vocale conţine.

Se va defini şi utiliza subprogramul apcar, cu doi parametri:

  • s – un şir cu cel mult 255 de caractere
  • c – un caracter

care returnează numărul de apariţii ale caracterului c în şirul s.

#2667 ec2i

Fie aX^2+bX+c=0 o ecuație de gradul al doilea. Determinați soluțiile complexe ale acestei ecuații.

Best of CNCV /w 2018

#903 Cezar

În criptografie, cifrul Caesar este una dintre cele mai simple și mai cunoscute modalități de criptare a unui text. Este un cifru cu substituție, în care fiecare literă textul inițial este înlocuită cu o literă care se află în alfabet la o distanță fixă față de cea înlocuită. Această metodă este numită așa după Iulius Cezar, care o folosea pentru a comunica cu generalii săi.
De exemplu, cu o deplasare de 3 poziții, A este înlocuit cu D, B devine E și așa mai departe – în final X devine A, Y devine B, Z devine C. Celelalte caractere din text rămân nemodificate. Astfel, textul ana are mere devine dqd duh phuh.

Să se scrie un program care citește un text și un număr reprezentând deplasarea și îl criptează folosind cifrul Cezar cu deplasarea dată.

Se dă un șir de caractere format din cuvinte, separate prin spații. Cuvintele conțin doar litere mici ale alfabetului englez. Afișați, în ordine lexicografică, cuvintele distincte din șir.

Dându-se o ecuaţie de gradul 2, să se scrie un program care determină soluţiile acestei ecuaţii.

Se dă un șir de caractere format din cuvinte, separate prin spații. Cuvintele conțin doar litere mici ale alfabetului englez. Afișați, în ordine lexicografică, cuvintele din șir și frecvența lor de apariție.

#1003 Baze1

Se dau două numere b1 b2, reprezentând două baze de numeraţie şi două şiruri de cifre x y, reprezentând două numere: x în baza b1, y în baza b2. Determinaţi suma numerelor x şi y în baza 10.

Se consideră un șir de caractere format numai din litere mici ale alfabetului englez. Dacă șirul conține subșiruri consecutive care se repetă, el poate fi scris condensat. De exemplu, șirul mamateteter poate fi scris (ma)2(te)3r – subșirul care se repetă se scrie între paranteze rotunde, urmat de numărul de apariții.

Dându-se un șir în forma condensată, să se determine șirul în forma inițială.

#851 Email

Se dă o listă de adrese de email corecte ca structură. Să se determine câte adrese de email sunt asociate cu fiecare nume de domeniu.