Lista de probleme 100

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#3345 divimax

Având note mici la matematică, Gicuţa primeşte spre rezolvare următoarea problemă (uşoară pentru clasa a X-a) pentru a-şi mări nota: “Dându-se un şir X cu N numere naturale nenule: X 1 , X 2,…., X N, să se determine cel mai mare divizor prim dintre toti divizorii tuturor numerelor din şirul X“.
Însă, pentru a obţine nota 10, el mai are de rezolvat o cerinţă a problemei: să determine cel mai mare număr care se poate forma din concatenarea divizorilor primi maximi ai fiecărui număr din şirul X.

Olimpiada etapa locala București

#1000 CNP

Se consideră un fişier care conţine informaţii despre mai multe persoane, sub o formă nestructurată. Informaţiile sunt dispuse pe linii de maxim 200 de caractere şi pot conţine CNP-uri valide. Ştiind că CNP-ul unei persoane este un şir de exact 13 cifre consecutive, scrieţi un program care determină şi scrie în fişierul de ieșire, pe linii distincte, toate CNP-urile extrase din text. Dacă în fișierul de intrare nu se află niciun CNP, în fișierul de ieșire se va afișa numai valoarea 0.

Elevii clasei a X-a adună cadouri pentru sărbători. Fiecare elev realizează o listă cu cadourile adunate.

Şeful clasei trebuie să centralizeze listele primite. Ajutaţi-l să construiască o listă a care să conţină denumirea fiecărui cadou şi numărul total de cadouri de acel tip (cantitatea). Lista va fi ordonată descrescător după cantitate.

Scrieţi în limbajul C++ definiţia completă a funcţiei recursive nr_aparitii cu următorul antet:

unsigned nr_aparitii(char *sir, char *secventa)

ce returnează numărul de apariţii ale şirului de caractere secventa în şirul sir.

#2565 Catchy

Refolosirea cuvintelor care au fost scrise pe bannere publicitare mai vechi este deviza angajaților firmei publicitare “Catchy”. În magazia firmei sunt depozitate K bannere vechi. Cuvintele de pe acestea pot fi decupate integral şi reasamblate pentru a forma textul noilor bannere comandate. Caracterele speciale care separă cuvintele nu vor fi refolosite. Si-au propus să realizeze un singur banner pentru care textul este format numai din cuvinte care se află deja scrise pe bannerele depozitate în magazie. Dacă există mai multe astfel de bannere, vor alege un banner pentru care numărul de exemplare identice care pot fi realizate este maxim. Dacă şi în acest caz există mai multe bannere, se va realiza bannerul cu numărul de ordine cel mai mic.
Cunoscând textele scrise pe cele K bannere depozitate în magazia firmei, precum și textele care trebuie să fie scrise pe cele N bannere nou comandate, scrieţi un program care să determine bannerul care urmează să fie realizat, în condiţiile descrise în enunţul problemei.

Se dă numărul n în baza b, să se afișeze numărul n în convertit în baza c.

Albă ca Zăpada şi cei n pitici locuiau încă în căsuţa lor din pădure. Piticilor le făcuse cadou Moş Crăciun câte un număr şi fiecare pitic s-a hotărât să scrie numărul primit ca sumă de m numere naturale, astfel încât cel mai mic dintre numerele din sumă să fie maxim posibil, iar diferenţa dintre cel mai mare număr din sumă şi cel mai mic să fie minimă.

Gigel se joacă cu cuvinte (scrise cu litere din alfabetul englez, mari sau mici). El a asociat fiecărei litere din alfabet o valoare număr natural, pe care a numit-o valoarea literei. Apoi a definit valoarea unui cuvânt astfel: se calculează suma S1 a valorilor literelor mici din cuvânt şi suma S2 a valorilor literelor mari din cuvânt. Valoarea cuvântului va fi S1 - S2.

Cunoscându-se valoarea fiecărei litere din alfabet şi o listă de cuvinte, să se determine cuvântul cu valoarea maximă. Dacă există mai multe cuvinte de valoare maximă, se vor determina toate, în ordinea din lista dată.

Se dă un string s. Asupra acestuia, se aplică 5 tipuri de operații:

  • (1, c) – se adaugă caracterul c la începutul string-ului
  • (2, c) – se adaugă caracterul c la finalul string-ului
  • (3) – se șterge primul caracter al string-ului
  • (4) – se șterge ultimul caracter al string-ului
  • (5) – string-ul se va transforma în răsturnatul său

Să se afișeze string-ul rezultat după cele q operații.

Gigel învaţă la matematică despre mulţimi. A scris pe foaie o mulţime formată din litere mari şi mici ale alfabetului englez, considerate identice. A separat elementele cu virgule (,) şi a delimitat mulţimea cu acolade. Din păcate, în mulţimea scrisă de Gigel se pot repeta litere, sau pot să apară şi litera mare şi litera mică. Gigel vă roagă să-l ajutaţi să corecteze acea mulţime, adică:

  • să eliminaţi dublurile;
  • să ordonaţi alfabetic elementele;
  • dacă cel puţin jumătate dintre elementele iniţiale sunt litere mari, să transformaţi toate elementele în litere mari; în caz contrar să transformaţi toate elementele în litere mici.