Lista de probleme 9

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

Să se calculeze suma a două matrice rare .

#1460 serbare

La o serbare sunt n grupe de copii care poartă p tipuri de uniforme. Scrieţi un program care să afişeze pe ecran tipurile de uniforme în ordinea descrescătoare a numărului total de copii ce poartă fiecare tip de uniformă. Afişarea se va face pe o singură linie, valoriile fiind separate printr-un spaţiu.

Scrieţi în limbajul C++ definiţia completă a subprogramului inmultire cu următorul antet:

void inmultire(matrice_rara a, matrice_rara b, matrice_rara &c)

ce calculează în c produsul matricelor rare a şi b.

#2004 ore

Se consideră două evenimente a căror durată este exprimată fiecare prin câte trei numere naturale: ore (h), minute (m) şi secunde (s). Să se scrie în fișierul de ieșire: a) pe primele două linii, duratele în formatul h: m: s; b) pe următoarele două linii, duratele exprimate în secunde, corespunzătoare fiecărui eveniment, pe rânduri separate; c) pe următoarea linie suma obţinută din adunarea duratelor celor două evenimente, exprimată în ore, minute, secunde, în formatul h: m: s.

Subiecte Atestat Informatica - Bucuresti

Se dau coordonatele carteziene a n puncte în plan. Să se determine distanța maximă dintre un punct dat și originea sistemului de coordonate și numărul de puncte situate la acea distanță față de origine.

Se dau datele de naștere a n persoane, numerotate de la 1 la n, în forma an luna zi. Să se determine numărul de ordine al celei mai tinere și al celei mai în vârstă persoană dintre cele date.

Anul acesta la serbarea de Crăciun, doamna învățătoare de la clasa a întâia a hotărât să aranjeze elevii pe mai multe rânduri, după înălțime. Pe primul rând (cel din spatele scenei) va aranja în ordinea lexicografică a numelor, elevii care au înălțimea maximă, apoi în fața lor, tot în ordinea lexicografică a numelor elevii care au următoarea înălțime, ș.a.m.d. Fiind cam de aceeași vârstă, mulți dintre elevi au înălțimi egale.

Scrieţi un program care să citească numărul natural N (reprezentând numărul de elevi), apoi în ordine de pe linii diferite numele și înălțimea fiecărui elev și care să determine:

a) Numărul de rânduri pe care vor fi așezați elevii
b) Numărul de elevi de pe fiecare rând, urmat de elevii de pe rândul respectiv în ordinea lexicografică a numelor.

Olimpiada Municipala Informatica Iasi 2016

#2054 Joc7

Inspiraţi de clasicul joc Tic-Tac-Toe (X şi 0), Teodora şi Ştefan îşi propun să joace ceva asemănător, adăugând jocului clasic câteva reguli noi:

  • tabla de joc este un pătrat de latură N, care este împărţit în N*N celule, aşezate pe N linii şi N coloane; celulele pătratului sunt numerotate de la 1 la N2 parcurgând liniile de sus în jos, și coloanele de la stânga la dreapta;
  • Teodora va marca celulele cu X (litera X), iar Ştefan cu 0 (cifra 0);
  • în cadrul unei runde, copiii marchează alternativ câte o celulă din pătrat, nemarcată anterior;
  • o rundă a jocului este descrisă printr-un șir format din exact N2 numere naturale reprezentând celulele pătratului, în ordinea în care au fost marcate succesiv de cei doi copii;
  • jocul are K runde; prima este începută de Teodora, a doua de Ştefan, a treia Teodora, a patra Ştefan şi aşa mai departe;
  • o rundă este câştigată de jucătorul care reuşeşte primul să marcheze complet o linie, o coloană, diagonala principală sau una din cele două semidiagonale paralele şi alăturate cu aceasta, diagonala secundară sau una din cele două semidiagonale paralele şi alăturate acesteia;
  • o rundă se încheie fără un câştigător dacă după marcarea celor N2 celule nu există pe tabla de joc nicio linie, coloană, diagonală sau semidiagonală marcate cu acelaşi simbol.

Cunoscând numerele N, K şi cele K şiruri de numere care reprezintă rundele jucate, scrieţi un program care să rezolve una dintre următoarele două cerinţe:

  1. Să se determine câte runde a câştigat fiecare copil.
  2. Să se determine care este cel mai mare număr de marcări efectuate până la câştigarea unei runde.