Galatan Constantin

tucu

Medalia acordată pentru 100 probleme rezolvate
încă 81 probleme până la 200.
229 soluții trimise
164 soluții corecte
64.67 succes (%)