Vintila Alexandra

AlexandraVintila

Medalia acordată pentru 500 probleme rezolvate
încă 355 probleme până la 1000.
804 soluții trimise
659 soluții corecte
81.65 succes (%)