Potra Antonio

Antonio020712

Medalia acordată pentru 500 probleme rezolvate
încă 385 probleme până la 1000.
1600 soluții trimise
728 soluții corecte
41.36 succes (%)