Bokotey Monika

BokoteyMonica

Medalia acordată pentru 100 probleme rezolvate
încă 73 probleme până la 200.
310 soluții trimise
127 soluții corecte
40.97 succes (%)