Laura Maria

David_Constantinescu

Medalia acordată pentru 200 probleme rezolvate
încă 32 probleme până la 250.
551 soluții trimise
308 soluții corecte
47.29 succes (%)